logo

Carlotta - the museum database

Cronholms Lito. Malmö, B. Cronholms lith., B. Cronholms lith. Etabl., Cronholmska boktryckeriet, Cronholms Litografiska Anstalt A-B, A. B. Cronholms Litogr. Anstalt, Cronholmska Bokhandeln

Förekommer som
tillverkning; annan anknytning
Visat namn
Cronholms Lito. Malmö; B. Cronholms lith.; B. Cronholms lith. Etabl.; Cronholmska boktryckeriet; Cronholms Litografiska Anstalt A-B; A. B. Cronholms Litogr. Anstalt; Cronholmska Bokhandeln
Litteratur, referens till

Carlquist, Gunnar; Lunds stifts herdaminne

Cronholm, 2. Bernhard August i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1906)

; Carlquist, Sven: Ystadsläkter under trenne sekler Ystads fornminnesförening, (1977) ; Hofberg, Herman: Cronholm, Bernhard August i, Svenskt biografiskt handlexikon (andra upplagan, 1906) ; IDstory B Cronholm och Snäll-Posten ; Sjöström, Skånska nationen i Lund /Smitt, Rikard: Malmöföretagen - förr och nu, s. 62f, 155, 381 (2007) ; Smitt, Rikard: Malmöföretagen - förr och nu, s. 62f, 155, 381 (2007)
Företagsnamn
Cronholms Litografiska Anstalt; Cronholmska Bokhandeln; Cronholmska Boktryckeriet
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus län
Ort
Malmö
Tid - Verksamhetsstart
1848
Tid - Verksamhetsslut
1871