logo

Carlotta - the museum database

MSF 000071 :: fartygsporträtt, målning, akvarell

Object description
Tuschteckning färglagd med akvarellfärg som avbildar jakten Neptunus tillhörande handelsmannen Jonas Ståhle i Malmö. Neptunus byggdes i Viken 1813. Ståhle var den tidens störste redare i Malmö med 11 egna fartyg. Vi ser Neptunus avbildad i profil åt höger, med revade segel och med svensk-norska unionens handelsflagga vajande i aktern. I mindre skala syns vid vänster bildkant fartyget avbildat akterifrån med hissade segel. I övre vänstra bildhörn finns en textruta med fartygets måttuppgifter.
  • Data elements
Inventarienummer
MSF 000071
Sakord
fartygsporträtt; målning; akvarell
Klassifikation OCM
532
Motivkategori
fartygsporträtt
Fria ämnesord
fartyg
Motivord
fartyg
Material
papper
Teknik
akvarell; tusch
Färg
flerfärgad
Höjd x Bredd
35,6 x 46,2 cm [ark]
Personnamn - Konstnär
Flentzberg, O.H.
Signering, påskrift, stämpling
Sign nedanför textruta i övh: Ritat af OH Flentzberg, sign nhh: af OH Flentzberg. (Osäker stavning, men liktydig med stavningen i Malmö Stads Historia)
Förvärvsomständigheter
gåva
Litteratur, referens till
Malmö Stads Historia, band 2, s. 410 och band 3, s. 372. Målningen reproducerad på båda ställena, i band 2 med informativ text om tidens handels- och rederinäring.
Fartygsnamn
NEPTUNUS
Beskrivning
Tuschteckning färglagd med akvarellfärg som avbildar jakten Neptunus tillhörande handelsmannen Jonas Ståhle i Malmö. Neptunus byggdes i Viken 1813. Ståhle var den tidens störste redare i Malmö med 11 egna fartyg. Vi ser Neptunus avbildad i profil åt höger, med revade segel och med svensk-norska unionens handelsflagga vajande i aktern. I mindre skala syns vid vänster bildkant fartyget avbildat akterifrån med hissade segel. I övre vänstra bildhörn finns en textruta med fartygets måttuppgifter.
CC-licens - Bild
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar [cc by-nc-nd]
Copyright
Foto: © Matso Pamucina / Malmö Museer och © Mats Gustavsson/ Malmö Museer
Belongs to Samling
MSF :: Malmö Sjöfartsförenings föremålssamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.