logo

Carlotta - the museum database

MM 023540 :: litografi

Object description

Text under bilden: " Malmöhus slott, liggande utom stadsplanen nära hafvet, har blifvit uppfördt af konung Erik af Pommern 1435. Afbrändt 1529, derefter ånyo uppfördt, blef det under den s.k. grefvefejden af Malmö borgare nedrifvet 1534. Sedan det af danska konungarne Christian III och IV åter uppförts och utvidgats, blef det ändtligen af Carl XI starkt befästadt och har aldrig af någon fiende blifvit intaget. Numera begagnas slottet, sedan det för alltid afsagt sig sin krigiska ära, såsom straffanstalt för fångar.

Text på baksidan: Originalet tillhör Diriktören å. Länsfängelset i Ystad. Fanjunkaren Hohner.

Medicinie Doktor Johan Cronqvist.

Inköpt af Malmö Fornminnesförening 26/3 1921.

  • Data elements
Inventarienummer
MM 023540
Sakord
litografi
Samlingskod, tidigare
bild
Klassifikation OCM
213; 532
Motivkategori
arkitektur
Klassifikation Saglig Registrant
J 2 u
Material
papper
Färg
vitt
Bredd
23 cm
Höjd
15,2 cm
Verkets titel
Malmöhus slott.
Signering, påskrift, stämpling
Fr. Reuterdahls j:or. lith. Etabl. Malmö. No.3
Ort - Avbildad
Malmö
Byggnad - Avbildad
Malmöhus
Personnamn - Förvärvat från
Malmö Fornminnesförening
Förekommer som
annan anknytning, förvärvat från
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Ort
Malmö
Tid - Förvärv till museet
1921-03-26
Förvärvsomständigheter
inköp
Beskrivning

Text under bilden: " Malmöhus slott, liggande utom stadsplanen nära hafvet, har blifvit uppfördt af konung Erik af Pommern 1435. Afbrändt 1529, derefter ånyo uppfördt, blef det under den s.k. grefvefejden af Malmö borgare nedrifvet 1534. Sedan det af danska konungarne Christian III och IV åter uppförts och utvidgats, blef det ändtligen af Carl XI starkt befästadt och har aldrig af någon fiende blifvit intaget. Numera begagnas slottet, sedan det för alltid afsagt sig sin krigiska ära, såsom straffanstalt för fångar.

Text på baksidan: Originalet tillhör Diriktören å. Länsfängelset i Ystad. Fanjunkaren Hohner.

Medicinie Doktor Johan Cronqvist.

Inköpt af Malmö Fornminnesförening 26/3 1921.

Belongs to Samling
MM :: Malmö Museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.