logo

Carlotta - the museum database

bild

MM 053305 :: cirkulär, kungörelse

Object description

Tryckt skrift, 2 sidor. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 10 maj 1773. Undertecknad av Gustaf (kung Gustav III).

Innehåll: Til samtelige Landshöfdingarne och Regements-Chefs, angående Regementsmötens hållande med the indelte Regementerne til häst och fot.

Titelsida: Gustaf med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung ... om rätta årstiden til Regements-Mötens hållande med the indelte Regementerne til häst och fot ...

  • Data elements
Inventarienummer
MM 053305
Sakord
cirkulär; kungörelse
Samlingskod, tidigare
manuskript- och dokumentsamling; bok
Klassifikation OCM
203; 701
Svenska ämnesord (SAO)
Indelningsverket; Rusthållet; Möten (militärväsen)
Material
papper
Teknik
tryckning
Bredd
16 cm
Höjd
20,5 cm
Omfång
[2] s.
Personnamn - Tillverkning
Gustav III
alt
Förekommer som
avbildning, tillverkning
Land
Sverige
Ort
Stockholm
Tid - Födelse
1746-01-24
Tid - Död
1792-03-29
Titel - Personens
Sveriges konung, kung
Företagsnamn - Tryckeri
Kungliga Tryckeriet
Land - Tillverkning
Sverige
Ort - Tillverkning
Stockholm
Tid - Tillverkning
1773
Verkets titel
Gustaf ...om rätta årstiden til Regements-Mötens hållande...
Tid - Förvärv till museet
1957 [ca.]
Förvärvsomständigheter
okända
Beskrivning

Tryckt skrift, 2 sidor. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 10 maj 1773. Undertecknad av Gustaf (kung Gustav III).

Innehåll: Til samtelige Landshöfdingarne och Regements-Chefs, angående Regementsmötens hållande med the indelte Regementerne til häst och fot.

Titelsida: Gustaf med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung ... om rätta årstiden til Regements-Mötens hållande med the indelte Regementerne til häst och fot ...

CC-licens - Bild
Erkännande [cc by]
Copyright
Skannat material / Malmö Museer
Belongs to Samling
MM :: Malmö Museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.