logo

Carlotta - the museum database

bild

MM 053327 :: cirkulär, kungörelse

Object description

Tryckt skrift, 4 sidor, varav 2 är blanka. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 30 mars 1762. Undertecknat av Adolph Friedrich (kung Adolf Fredrik ).

Innehåll: Om konstituerade över - och underofficerares föreslående tills vidare.

Titelsida: Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung ... the I wid underdånige förslagers uprättande til ledige officerare beställningar therupå bören upföra then constituerade Officeraren, som äger äldsta constitutorialet ...

  • Data elements
Inventarienummer
MM 053327
Sakord
cirkulär; kungörelse
Samlingskod, tidigare
manuskript- och dokumentsamling; bok
Klassifikation OCM
203; 701; 702
Svenska ämnesord (SAO)
Officerare; Tjänstetillsättningar
Material
papper
Teknik
tryckning
Bredd
16,5 cm
Höjd
20,7 cm
Omfång
[4] s.
Personnamn - Tillverkning
Adolf Fredrik
Förekommer som
användning, tillverkning, annan anknytning, avbildning
Förnamn
Adolf Fredrik
Land
Sverige
Tid - Födelse
1710
Tid - Död
1771
Titel - Personens
Sveriges, Göthes och Wendes konung
Företagsnamn - Tryckeri
Kungliga Tryckeriet
Land - Tillverkning
Sverige
Ort - Tillverkning
Stockholm
Tid - Tillverkning
1762
Verkets titel
Adolph Friedrich ... förslagers uprättande til ledige officerare..
Tid - Förvärv till museet
1957 [ca]
Förvärvsomständigheter
okända
Beskrivning

Tryckt skrift, 4 sidor, varav 2 är blanka. Skrivelse utfärdad av Kungl. Maj:t 30 mars 1762. Undertecknat av Adolph Friedrich (kung Adolf Fredrik ).

Innehåll: Om konstituerade över - och underofficerares föreslående tills vidare.

Titelsida: Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung ... the I wid underdånige förslagers uprättande til ledige officerare beställningar therupå bören upföra then constituerade Officeraren, som äger äldsta constitutorialet ...

CC-licens - Bild
Erkännande [cc by]
Copyright
Skannat material / Malmö Museer
Belongs to Samling
MM :: Malmö Museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.