logo

Carlotta - the museum database

MM 002952:017 :: brev

Object description

Handskrift, 4 sidor. Brev ställt till Isac Fundahn.

Text:

Wälbetrodde Kyrkis Inspector/Isac Fundahn. Sedan i genom/memorial under

then 4 Aug: 1755/andragit, hurusom kyrkis wärdarne/i Löfwestad Sockn eij

skola kunna utbe-/komma 1/4 dels skeppa huru som kÿrkian/är anslagen at

frälse hemmanet/No 1/8 Nödsmåhl, emedan herr Capi-/tain Morman på

Esperöd såsom/Possessor och brukare thäraf samma/tijonde innehåller

under Rå och Rörs/frihet; Så är befunnit så wäl af/bemälte H[er]r

Capitains theröfwer/infodrade förklaring som och af krono/befallnings

mannens håldne under-/sökning om rätta beskaffenheten

[---sida 2]

häraf at berörde No 1/8 mantal Nöds/mål tillika med No 1/8 Pinan äro

belägne innom Rå och Rör samt under-/lagde Esperöds säterie, hwarföre

tijonden af förberörde hemman/således kommer at utgå så wäl till

föllija af 1638 års kÿrkio tijonde stadga/som 1681 års förordning om

rätta för-/ståndet af Rå och Rörs friheter, såsom och/i förmågo af

adeliga Privilegierne/år 1723 och dess 8 pnct; hwilcket Eder

åligger härefter uti räkenskaperne/till wederbörlig afskrifning

observera.

Gudi befallad. Malmö th: 12 Octob: 1757

G Stael v Holstein

Fundahn

Pehr Röding

  • Data elements
Inventarienummer
MM 002952:017
Sakord
brev
Antal
1
Samlingskod, tidigare
manuskript- och dokumentsamling
Klassifikation OCM
651; 794
Fria ämnesord
Kyrklig organisation
Klassifikation Saglig Registrant
D 4; D11a
Material
papper
Teknik
handskrift
Bredd
16 cm
Höjd
19,5 cm
Personnamn - Tillverkning
Stael von Holstein, Georg Bogislaus
Förekommer som
annan anknytning
Efternamn
Stael von Holstein
Förnamn
Georg Bogislaus
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Ort
Malmö
Tid - Död
1763-12-17
Titel - Personens
landshövding
Land - Tillverkning
Sverige
Län - Tillverkning
Malmöhus
Ort - Tillverkning
Malmö
Tid - Tillverkning
1757
Personnamn - Användning
Morman, Johan Holger
Förekommer som
användning
Efternamn
Morman
Förnamn
Johan Holger
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Kristianstads
Ort
Äsperöd säteri
Yrke
kapten
Tid - Födelse
1721
Tid - Död
17890102
Land - Användning
Sverige
Län - Användning
Kristianstads
Socken - Användning
Tranås sn
Ort - Användning
Äsperöd gods
Tid - Användning
1756 eft
Personnamn - Förvärvat från
Witthoff, Nils Anton
Förekommer som
förvärvat från
Litteratur, referens till
Lindberg, Otto, Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917, s. 136.
Efternamn
Witthoff
Förnamn
Nils Anton
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Tid - Födelse
1821-06-24
Tid - Död
1904-04-11
Titel - Personens
kronofogde
Tid - Förvärv till museet
1904-10-05
Förvärvsomständigheter
gåva
Beskrivning

Handskrift, 4 sidor. Brev ställt till Isac Fundahn.

Text:

Wälbetrodde Kyrkis Inspector/Isac Fundahn. Sedan i genom/memorial under

then 4 Aug: 1755/andragit, hurusom kyrkis wärdarne/i Löfwestad Sockn eij

skola kunna utbe-/komma 1/4 dels skeppa huru som kÿrkian/är anslagen at

frälse hemmanet/No 1/8 Nödsmåhl, emedan herr Capi-/tain Morman på

Esperöd såsom/Possessor och brukare thäraf samma/tijonde innehåller

under Rå och Rörs/frihet; Så är befunnit så wäl af/bemälte H[er]r

Capitains theröfwer/infodrade förklaring som och af krono/befallnings

mannens håldne under-/sökning om rätta beskaffenheten

[---sida 2]

häraf at berörde No 1/8 mantal Nöds/mål tillika med No 1/8 Pinan äro

belägne innom Rå och Rör samt under-/lagde Esperöds säterie, hwarföre

tijonden af förberörde hemman/således kommer at utgå så wäl till

föllija af 1638 års kÿrkio tijonde stadga/som 1681 års förordning om

rätta för-/ståndet af Rå och Rörs friheter, såsom och/i förmågo af

adeliga Privilegierne/år 1723 och dess 8 pnct; hwilcket Eder

åligger härefter uti räkenskaperne/till wederbörlig afskrifning

observera.

Gudi befallad. Malmö th: 12 Octob: 1757

G Stael v Holstein

Fundahn

Pehr Röding

CC-licens - Bild
Erkännande [cc by]
Copyright
Skannat material / Malmö museum
Belongs to Samling
MM 002952 :: Nils Witthoffs samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.