logo

Carlotta - the museum database

MM 060060 :: Åke Waldemar Larssons testamentariska donation

Object description

Malmö Museer har i sina magasin en stor samling målningar och teckningar av malmökonstnären Åke Waldemar Larsson (1913-1995) som tillkommit genom inköp och gåvor men framför allt genom Åke Waldemar Larssons testamentariska donation 1995 (c:a 2000 verk). Samlingen består av målningar utförda i olja, gouache, akryl och färgkrita, teckningar utförda i kol, blyerts och färgkrita, grafik i form av linoleumsnitt och litografier, samt skulptur och objekt i gips, lera och trä. Till detta kommer en samling föremål, mestadels atlejéutrustning och konstnärsmaterial. Samlingen är magasinerad på M2.

Åke Waldemar Larssons motiv är mestadels stadsmiljöer från 1950-tal - 1970-tal från ett Malmö som idag är försvunnet. Kulturhistoriskt mest värdefulla är kanske hans motiv från gårds- och verkstadsmiljöer, miljöer från vilka det saknas foton i våra fotosamlingar.

Till donationen hör också ett arkiv som omfattar 47 arkivaskar. Arkivet innehåller juridiska handlingar kring donationen, personliga dokument kopplade till Åke Waldemar Larsson samt hans maka och några släktingar, fotografier och fotoalbum kopplade till privatliv eller yrkesverksamhet, dokument kring utställningsverksamhet, tidningsklipp av allmän eller personlig relevans, korrespondens, samt ett stort antal skisser från fr.a. Malmö.

Arkivsamlingen finns som Enskilt arkiv M 020/9 i Malmö Museers verksamhetsarkiv.

Object description

Enligt testamentet får 20% av målningarna säljas. En utgallring av verk till försäljning har gjorts och två försäljningsutställningar har genomförts 1997 och 1998. Intäkterna från försäljningarna (130 600 kronor år 1997 och 70095 kronor år 1998) har enligt Åke Waldemar Larssons önskan insatts på en fond; Anne-Maria och Åke Waldemar Larssons fond. Malmö Museer fick också del av Åke Waldemar Larssons övriga kvarlåtenskap som även tillfallit fonden. I september 2001 fanns drygt 300 000 kronor på fonden.

Sedan 2003 har fortsatt försäljning skett från museishopen på Teknikens- och Sjöfartens hus vars intäkter har tillfallit fonden. Under perioden april 2007 till september 2010 genomfördes ett mera aktivt försäjlningsarbete som inbringade ca 106.000 kr.

Fonden ska enligt Åke Waldemar Larssons önskan användas till att vårda och tillgängliggöra hans samling

Samlingsnummer
MM 060060
Sakord
samling
Samlingsnamn
Åke Waldemar Larssons testamentariska donation
Personnamn - Ägare
Larsson, Åke Waldemar (1913-1995)
Förekommer som
förvärvat från, användning, tillverkning, avbildning
Efternamn
Larsson
Förnamn
Åke Waldemar
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus län
Ort
Malmö
Tid - Födelse
1913-07-02 [Lund]
Tid - Död
1995-03-19 [Malmö]
Titel - Personens
konstnär
Personnamn - Förvärvat från
Larsson, Åke Waldemar (1913-1995)
Förekommer som
förvärvat från, användning, tillverkning, avbildning
Efternamn
Larsson
Förnamn
Åke Waldemar
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus län
Ort
Malmö
Tid - Födelse
1913-07-02 [Lund]
Tid - Död
1995-03-19 [Malmö]
Titel - Personens
konstnär
Tid - Förvärv till museet
1995
Förvärvsomständigheter
testamentarisk donation
Arkivhandling, referens till
Malmö Museers verksamhetsarkiv/M 020/9; Malmö Museers verksamhetsarkiv/proveniensdokument MM
Beskrivning

Malmö Museer har i sina magasin en stor samling målningar och teckningar av malmökonstnären Åke Waldemar Larsson (1913-1995) som tillkommit genom inköp och gåvor men framför allt genom Åke Waldemar Larssons testamentariska donation 1995 (c:a 2000 verk). Samlingen består av målningar utförda i olja, gouache, akryl och färgkrita, teckningar utförda i kol, blyerts och färgkrita, grafik i form av linoleumsnitt och litografier, samt skulptur och objekt i gips, lera och trä. Till detta kommer en samling föremål, mestadels atlejéutrustning och konstnärsmaterial. Samlingen är magasinerad på M2.

Åke Waldemar Larssons motiv är mestadels stadsmiljöer från 1950-tal - 1970-tal från ett Malmö som idag är försvunnet. Kulturhistoriskt mest värdefulla är kanske hans motiv från gårds- och verkstadsmiljöer, miljöer från vilka det saknas foton i våra fotosamlingar.

Till donationen hör också ett arkiv som omfattar 47 arkivaskar. Arkivet innehåller juridiska handlingar kring donationen, personliga dokument kopplade till Åke Waldemar Larsson samt hans maka och några släktingar, fotografier och fotoalbum kopplade till privatliv eller yrkesverksamhet, dokument kring utställningsverksamhet, tidningsklipp av allmän eller personlig relevans, korrespondens, samt ett stort antal skisser från fr.a. Malmö.

Arkivsamlingen finns som Enskilt arkiv M 020/9 i Malmö Museers verksamhetsarkiv.

;

Enligt testamentet får 20% av målningarna säljas. En utgallring av verk till försäljning har gjorts och två försäljningsutställningar har genomförts 1997 och 1998. Intäkterna från försäljningarna (130 600 kronor år 1997 och 70095 kronor år 1998) har enligt Åke Waldemar Larssons önskan insatts på en fond; Anne-Maria och Åke Waldemar Larssons fond. Malmö Museer fick också del av Åke Waldemar Larssons övriga kvarlåtenskap som även tillfallit fonden. I september 2001 fanns drygt 300 000 kronor på fonden.

Sedan 2003 har fortsatt försäljning skett från museishopen på Teknikens- och Sjöfartens hus vars intäkter har tillfallit fonden. Under perioden april 2007 till september 2010 genomfördes ett mera aktivt försäjlningsarbete som inbringade ca 106.000 kr.

Fonden ska enligt Åke Waldemar Larssons önskan användas till att vårda och tillgängliggöra hans samling