logo

Carlotta - the museum database

SKM 001570 :: plansch, skolplansch

Object description

Olycksfall i arbete m. hängare.

Affärsbankernas bildserie "Svenskt liv och arbete" Nr 21

Printed in Sweden - Ervaco/Bengtsons Litografiska AB Sthlm 1948.

Diagram med kolumnerna "Yrkesgrupp", "antal olycksfall per 1999 årsarbetare", "Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare"

Yrkesgrupper: Malmbrytning, Malmförädling, Metallindustri, Sten-, kol- och torvindustri, Jordbruk och skogsbruk, Träindustri, Pappers- och grafisk industri, Livsmedelsindustri, Textil- och beklädnadsindustri, Läder-, hår- och gummiindustri, Kemisk-teknisk industri, Byggnadsverksamhet, Kraft-, belysnings- och vattenverk, Handel, kontor och varulager, Sjöfart och fiske (Utom krigsförlisning), Samfärdsel utom sjöfart, Bank- och försäkringsrörelse, skolor m. m., Kommunala inst., Hushåll, restaur., sjukhus m. m., Div. företag och yrken

Text i planschen:

Bilden baserar sig på uppgifter som gäller för sammanlagt 1.400.000 arbetare anställda hos större arbetsgivare utom staten. (Totala antalet arbetare som omfattas av den obligatoriska försäkringen var år 1944 ca 2.000.000.)

Den genomsnittliga ersättningen per olycksfall var 258 kronor för män och 164 kronor för kvinnor.

Hela antalet förlorade arbetsdagar på grund av olycksfall i arbete beräknades ha varit 15 miljoner. Detta innebär en ökning sedan 1942 med ca 25%.

Olycksfallsfrekvensen vid sju företag (1) med ordnad lokal säkerhetstjänst jämförd med olycksfallsfrekvensen vid övriga företag.

Som synes av kurvans höga utgångsläge var farlighetsgraden för dessa företag betydligt över genomsnittet.

Uppgifterna från: "olycksfall i arbete år 1944", Arbetarskyddsnämnden och Arbetsgivarnas Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag.

  • Data elements
Inventarienummer
SKM 001570
Sakord
plansch; skolplansch
Antal
1
Klassifikation OCM
872
Svenska ämnesord (SAO)
Undervisningsväsen; Utbildning; Undervisningsmateriel; Läromedel; Samhällskunskap
LCSH
Teaching - Aids and devices
Motivord
samhälle; statistik; arbetsmiljö; arbete; olycksfall; försäkring; arbetsliv; olycka; diagram; arbetarskydd; arbetsplatsolycka; olycksfallsfrekvens; yrkesgrupp
Mått, annat
69x50 cm
Företagsnamn - Tillverkning
Bankföreningens statistiska byrå
Förekommer som
tillverkning
Företagsnamn - Tryckeri
Bengtssons Litografiska AB
Förekommer som
tryckeri, tillverkning
Företagsnamn
Bengtssons Litografiska AB
Land
Sverige
Ort
Stockholm
Land - Tillverkning
Sverige
Ort - Tillverkning
Stockholm
Tid - Tillverkning
1948 [tryckt]
Företagsnamn - Annan anknytning
Ervaco
Förekommer som
annan anknytning
Negativnummer
421
Beskrivning

Olycksfall i arbete m. hängare.

Affärsbankernas bildserie "Svenskt liv och arbete" Nr 21

Printed in Sweden - Ervaco/Bengtsons Litografiska AB Sthlm 1948.

Diagram med kolumnerna "Yrkesgrupp", "antal olycksfall per 1999 årsarbetare", "Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare"

Yrkesgrupper: Malmbrytning, Malmförädling, Metallindustri, Sten-, kol- och torvindustri, Jordbruk och skogsbruk, Träindustri, Pappers- och grafisk industri, Livsmedelsindustri, Textil- och beklädnadsindustri, Läder-, hår- och gummiindustri, Kemisk-teknisk industri, Byggnadsverksamhet, Kraft-, belysnings- och vattenverk, Handel, kontor och varulager, Sjöfart och fiske (Utom krigsförlisning), Samfärdsel utom sjöfart, Bank- och försäkringsrörelse, skolor m. m., Kommunala inst., Hushåll, restaur., sjukhus m. m., Div. företag och yrken

Text i planschen:

Bilden baserar sig på uppgifter som gäller för sammanlagt 1.400.000 arbetare anställda hos större arbetsgivare utom staten. (Totala antalet arbetare som omfattas av den obligatoriska försäkringen var år 1944 ca 2.000.000.)

Den genomsnittliga ersättningen per olycksfall var 258 kronor för män och 164 kronor för kvinnor.

Hela antalet förlorade arbetsdagar på grund av olycksfall i arbete beräknades ha varit 15 miljoner. Detta innebär en ökning sedan 1942 med ca 25%.

Olycksfallsfrekvensen vid sju företag (1) med ordnad lokal säkerhetstjänst jämförd med olycksfallsfrekvensen vid övriga företag.

Som synes av kurvans höga utgångsläge var farlighetsgraden för dessa företag betydligt över genomsnittet.

Uppgifterna från: "olycksfall i arbete år 1944", Arbetarskyddsnämnden och Arbetsgivarnas Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag.

CC-licens - Bild
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar [cc by-nc-nd]
Tillhör samling
Malmö Skolmuseum
Copyright
Foto: © Ola Myrin / Malmö Museer
Belongs to Samling
Avlång låda

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.