logo

Carlotta - the museum database

Tips och hjälp vid sökning

Det finns tre olika sätt att söka efter information - Fri sökning, Enkel sökning och Avancerad sökning. Har du inte använt Carlotta tidigare rekommenderas du att börja med Fri sökning som är enklast att använda.

Fri sökning
Fri sökning är sökrutan uppe till höger på startsidan. Här söker Carlotta i databasens alla register och i alla fält. Du kan t ex skriva in ett ämnesord – skeppsbyggeri, namn på stadsdelar, gator, byggnader – Husie, Östergatan, Jörgen Kocks hus eller benämningar på föremål – brandbil, mynt o s v.

Om du är osäker vilken benämning på föremålet du vill använda i sökningen ger sökning på övergripande ämnesord goda sökresultat. Sökning på fotbeklädnad fångar t ex upp ridstövlar, sandaler, kängor, boots och tofflor.

Att tänka på
Bocka i rutan Endast föremål med bild om du endast vill ha träff på poster som har en bild.

Personnamn är i allmänhet katalogiserade enligt Efternamn, Förnamn men du kan också söka på andra namnformer. Beträffande äldre personnamn är oftast flera variationer katalogiserade som t ex Olaus Magnus, Månsson, Olof och Magnus, Olaus.

Enkel sökning
Enkel sökning är samtidigt en begränsad sökning, d v s sökningen görs endast i vissa fält (dataelement). Du bör därför använda denna när du verkligen vet i vilka fält du vill söka i. Vill du söka i alla fält ska du istället använda Fri sökning.

Fördelen med Enkel sökning är att du kan kombinera t ex Benämning med Plats, t ex målning och Lugnet.

Att tänka på
Om du vill göra så kallade "wild card"-sökningar ska du använda %-tecknet.

Avancerad sökning
Avancerad sökning är i första hand till för vana Carlottaanvändare. En förutsättning för att kunna använda sökningen effektivt är att du känner till dataelementen och deras struktur.

Fördelen med Avancerad sökning är att det finns stora möjligheter att kombinera olika sökparametrar och du kan specificera i vilket register du vill söka.

I översta rullistan är registret för Objekt (föremål) förvalt. Här kan man ändra till något annat register eller välja Alla vilket innebär att man söker i alla register.

Du kan också göra sökningar via dataelementkatalogen