logo

Carlotta - the museum database

MM 007636 :: P. Hamiltons samling

Object description
En samling ritningar över Malmö teater, daterade 1863-1903, tre brandförsäkringsbrev för kvarteret nr. 65 Stadt Hamburg samt en bolagsordning för Malmö Theater-Aktiebolag, 1868.