logo

Carlotta - the museum database

Hamilton, P. :: greve, ryttmästare

 1. Thumbnail
  Name:
  P. Hamiltons samling
  Identity:
  MM 007636
  Person:
  Hamilton, P.
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning, teckning
  Identity:
  MM 007636:001:001
  Location:
  Malmö Teater
  Time:
  1868
  Person:
  Hamilton, P., Müller, Herman
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning, teckning
  Identity:
  MM 007636:001:002
  Location:
  Malmö Teater
  Time:
  1868
  Person:
  Hamilton, P.
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning, teckning
  Identity:
  MM 007636:001:003
  Location:
  Malmö Teater
  Time:
  1868
  Person:
  Hamilton, P.
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning, teckning
  Identity:
  MM 007636:001:004:001
  Location:
  Malmö Teater [sannolikt]
  Person:
  Hamilton, P.
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning, teckning
  Identity:
  MM 007636:001:004:002
  Location:
  Malmö Teater
  Person:
  Hamilton, P.
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  MM 007636:001:005
  Location:
  Malmö Teater
  Time:
  1864-1868
  Person:
  Hamilton, P.
 8. Thumbnail
  Name:
  akvarell, arkitektritning, ritning
  Identity:
  MM 007636:001:006
  Location:
  Malmö Teater
  Time:
  1868
  Person:
  Hamilton, P.
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  akvarell, ritning, teckning
  Identity:
  MM 007636:001:007
  Time:
  1868
  Person:
  Hamilton, P., Malmö Teater
 10. Thumbnail
  Name:
  arkitektritning, förslagsritning, planritning, ritning
  Identity:
  MM 007636:002:001
  Location:
  Malmö, Malmö Teater
  Time:
  1903-04
  Person:
  Hamilton, P., Thyselius, Hans Hansson
 11. Thumbnail
  Name:
  arkitektritning, förslagsritning, planritning, ritning
  Identity:
  MM 007636:002:002
  Location:
  Malmö, Malmö Teater
  Time:
  1903-04
  Person:
  Hamilton, P., Thyselius, Hans Hansson
 12. Thumbnail
  Name:
  arkitektritning, förslagsritning, planritning, ritning
  Identity:
  MM 007636:002:003
  Location:
  Malmö, Malmö Teater
  Time:
  1903-04
  Person:
  Hamilton, P., Thyselius, Hans Hansson
 13. Thumbnail
  Name:
  arkitektritning, förslagsritning, planritning, ritning
  Identity:
  MM 007636:002:004
  Location:
  Malmö, Malmö Teater
  Time:
  1903-04
  Person:
  Hamilton, P., Thyselius, Hans Hansson
 14. Thumbnail
  Name:
  arkitektritning, förslagsritning, planritning, ritning
  Identity:
  MM 007636:002:005
  Location:
  Malmö, Malmö Teater
  Time:
  1903-04
  Person:
  Hamilton, P., Thyselius, Hans Hansson
 15. Thumbnail
  Name:
  arkitektritning, förslagsritning, ritning, situationsplan
  Identity:
  MM 007636:002:006
  Location:
  Malmö, Malmö Teater
  Time:
  1903-04
  Person:
  Hamilton, P., Thyselius, Hans Hansson
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  ritning
  Identity:
  MM 007636:003:001
  Person:
  Hamilton, P.
 17. Thumbnail
  Name:
  ritning
  Identity:
  MM 007636:003:002
  Person:
  Hamilton, P.
 18. Thumbnail
  Name:
  försäkringsbrev
  Identity:
  MM 007636:005:A
  Time:
  1868-10-19
  Person:
  Hamilton, P., Malmö Teater, Skånska Städernas Brandstodsförening
 19. Thumbnail
  Name:
  försäkringsbrev
  Identity:
  MM 007636:005:B
  Time:
  1869-03-09
  Person:
  Hamilton, P., Malmö Teater, Skånska Städernas Brandstodsförening
 20. Thumbnail
  Name:
  försäkringsbrev
  Identity:
  MM 007636:005:C
  Time:
  1869-10-18
  Person:
  Hamilton, P., Malmö Teater, Skånska Städernas Brandstodsförening
 21. Thumbnail
  Name:
  bolagsordning
  Identity:
  MM 007636:006
  Time:
  1868
  Person:
  B. Cronholms Officin, Hamilton, P., Malmö Theater-Aktiebolag