logo

Carlotta - the museum database

Olof Gyllings sterbhus, Olof Gyllings stärbhus, Gylling, Olof (1870-1929) :: konservator, museiintendent

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  reklammärke
  Identity:
  MM 030708:589
  Time:
  1900-tal, 1939 före
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929)
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  reklammärke
  Identity:
  MM 030708:596
  Time:
  1900-tal, 1939 före
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929)
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  akvarell, målning
  Identity:
  MM 061603:001:001
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  akvarell, målning
  Identity:
  MM 061603:001:002
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:003
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:004
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1896, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:005
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:006
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:007
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:008
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:009
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:010
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:011
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:012
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:013
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:014
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:015
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:016
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:017
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, kolteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:018
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, kolteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:019
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, kolteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:020
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, brev, handskrift, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:021
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:022
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:023
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:024:A-B
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:025
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:026
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:027:A-B
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:028
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:029
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:030
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:031:A-B
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:032:A-B
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  akvarell, målning
  Identity:
  MM 061603:001:033:A-B
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1906, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:034
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 37. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:035
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 38. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:036
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 39. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:037
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 40. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:038
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 41. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:039
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 42. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:040
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 43. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:041
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 44. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:042
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 45. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:043
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 46. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:044
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 47. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:045
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 48. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:046
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 49. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:047
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 50. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:048
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 51. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:049
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:050
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 53. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:051
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 54. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:052
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 55. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning
  Identity:
  MM 061603:001:053
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 56. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:054
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 57. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:055
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 58. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:056:A-B
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 59. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:057
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus
 60. Thumbnail
  Name:
  blyertsteckning, teckning
  Identity:
  MM 061603:001:058:A-B
  Location:
  Malmö, Skåne, Sverige
  Time:
  1928 före, 1929 efter
  Person:
  Gylling, Olof (1870-1929), Malmö Museums naturhistoriska avdelning, Olof Gyllings sterbhus