logo

Carlotta - the museum database

PERNAMNamn - Upphovsrätt

CountValue
5AB Almquist & Cöster
1AB Flygtrafik
19AB Text & Bilder
7Aero Material AB, Stockholm
1Antikvarisk-fotografiska arkivet (ATA) Stockholm.
1Atelier Moderne
1Atelier Popular
1Burg, Gerrit
1C. H. Graves publisher
5Centennial photographic company
1Elite Auto-Rundfahren Berlin - Postdam
1Förlag F. & O. Brockmanns eftr.
3Förlag Ferdinand Matzerath, Leipzig
1Förlag Goupil & co
1Förlag Nordisk Konst, Stockholm
2Förlag Photographischen Gesellschaft, Berlin
1Förlag Photographische Union, München
1Förlag Theodor Kan
48Fornminnesföreningen
2Foto Arbetet
1Fotograf okänd / Malmö Museer
1Foto Jerke
16H. Stenbergs Illustrationsbyrå
1Helsingborgs museum
1Jönköpings Fotografiska Magasin
1Konstförlaget Fram
223Limhamns Museum
1Lunda Bild
2280Malmö Museer
3Nationalmuseum
42Neue Photo Gesellschaft A.G. Steglitz - Berlin
1Neve Photographische Gesellschaft, Berlin
1Photografischer Gesellschaft
3Photografischer Konstferlag Skugel & Markert
9Photografischer Konstferlag Stengel & co
1Polyfoto
2Rand McNally
1Scandia Photopress
1Sjöberg, Axel (1865-1936)
2Skåne Reportage
1Skånereportage Ateljén
1Strohmeyer & Nyman Publishers, N.Y.
2Svenska Turistföreningen Stockholm
2Svenskt pressfoto
2The Fine Art Photografers Publishing Co, London
1The Universal Photo Art. Co Graves Publishers
595Troell, Jan
144Underwood & Underwood Publishers
12Vilhelm Trydes Bokhandel