logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTHuvudliggare

CountValue
1A. Andersson /P. O. Pettersson /Södergatan No. 24
1A. B. Rosqvist /Lilla Trädgårdsgat. 18
1A. Baman-Thomée /Åkes Zornér /Malmö
1A. Blomberg /Eskilstuna
1A. E. Olsson /Wexsiö
2A. E. Östh
2A. Einars lille gosse /Keflinge
1A. Höberg
1A. L. Krantz /Påhlsgatan 48 /Helsingborg
1A. Lindquist /Carl Lunds fabrik
2A. Molander /Ostindief.g. 35
1A. Pauli /Concordia
2A. Samuelsson /ad. Skeppet Mathilda
1A. Schnell /Villa Anstalten
1A. Schnell /Villa Anstalten
1A. Svensson
1A. Svensson /Kramer
1A. Svensson /S. Långg. 26
1A. Svenssons barn
1A. Tolstoy
2Abrahamsson, Alma 1856-1928 /g. m. major Herman Apolloff (1836-1906)
1Abrahamsson, Alma f. 1856 d. 1927 /g. 1876 m. major Herman Apolloff (1836-1906)
4Ada Eriksson /Agnesgat. 3
1Ada Jönsson
1Ada Liljeblad /Grossh. Schweder
2Adelsköld, Claes (1824-1907) /major
1Adelswärd, J. C. /1776-1852 /friherre /överstekammarjunkare
1Adelswärd, Reinhold f. 1868 /friherre, kontorsskrivare
2Adjunkt Arvidsson /Fersens väg 2
5Adjunkt Carlssons barn
1Adjunkt E. Wullf /Torekow
2Adjunkt Hellstens gosse /Engelbrektsg. 27
1Adjunkt O. Österblad /Föreningsg. 39
1Adlercreutz, Axel f. 1821 d. 1880 /justitiemin. landsh. i Malmöhus län
1Adlercreutz, Axel f. 1821 d. 1880 /landshövding
1Adlercreutz, Carl f. 1864 /Ryttm. vid Norrlands Dagonreg:te
2Adlercreutz, Luitgard f. 1859 /g. 1880 m. löjtnant Bengt Edv. Sixten Sparre af Rossvik (d. 1889)
1Adlerstråhle, D. E. /f. 1745 d. 1819 /ryttmästare
1Adolf Süpren /Concordia
1Adrian, Ebba /1827-1903 /g.m. kyrkoh. Carl Fredr. Collin (1821-96)
1Advokat Fransson /Höör
1Advokat Linder /Hofr. n. Gunnar Svensson
1af Chapman, G. G. /1772-1859 /major
1af Ekenstam, Carl f. 1829, d. 1903 /kapten
1af Malmborg, Louise f. 1871 d. 1924
1af Malmborg, Maria f. 1848, d. 1918 /g. 1870 m. ryttm. Oscar af Malmborg (d. 1907)
2Agne Grönquist /adr. Alfred G.
1Agnes Bakofok
2Agnes Bilstén /Limhamn
2Agrells lille gosse
2Agrells store gosse
2Agri, Axel f. 1840 /målarmästare
1Agronom B. Berggren /Rönneholm /Stehag
2Agronom Fröken Swedenborg /Alnarp
2Agronom P. A. Gustafsson /Fernhult
1Agronom Ribbing
2Ahlgren /färgare i Ystad
1Ahlquists gosse /Snapperupsg. 24
1Ahlqvist, Jonas f. 1774 d. 1864 /kantor i Karoli församl. Malmö
1Ahlrot, dam /g. m.
1Ahlström, Axel f. 1865 /Adelswärd, Reinhold f. 1868
1Ahlström, Axel f. 1865 /friherre, agronom, äger Ryfors i Småland
3Ahlström, Olof Christian 1833- /borgmästare
1Ahlström, Olof Christian f. 1833 /borgmästare
1Ahlströms barn
2Ahlströms gosse /Borgmästare Ahlström
1Albert Andersson /Kramer
1Albert Andersson /sjöman
1Albertina Råberg /Fredsg. 6
1Albert Persson
1Albin Nordgren /adr. Lilla Trädgårdsg. 22
1Albin Raster /S/S Seres
2Albin Wittgren
1Alex Wik /Norra Wallgat. 128
1Alfonso Jon /Repsalgareg. 9 /n. b. h.
1Alfonso Mariani /Musicante /Di Alanno
1Alfons Wennström
2Alfred Clausson /Skiberöds boställe /Löberöd
1Alfred Dahlström
2Alfred Nordström
1Alfred Påhlsson /Gertrudsgatan No. 4 /sjöman
2Alfred Rosén /Hantverkareg. 9 a
1Alfred Svensson /Repslagareg. 1
1Alfrida Pahl /Bredg. 6
1Alfrida Persson /Håslöf
1Algot Lagervall
1Alice Miller /stående /helfigur
3Allan Jonasson
2Alli Hansson /Landtbrukare Alfred Hansson /Glostorp /Lockarp /Tygelsjö
1Allmogeskrin af trä, skulpteradt: halvcirkelformiga figurer med bågornament, å framsidan lås af järn, å locket handtag, i hörnen beslag af järn.
1Allyh Österling
1Alma Anderssons kopia /Alnarp /Åkarp
2Alma Bergquist /Engelbrektsg. 19
1Alma Hansson /Södervärn /Håkansson
2Alma Karlsson /Spånhusen No. 24 /två ställningar /lockigt hår
1Alma Karlström /Kommendörsg. 3 /1 v.
1Alma Larsson /S. Förstadsg. 100
1Alma Petersson /Pilg. 15
1Alma Sonesson /Fabriksg. 18
1Alma Svensson /Bolagsg. 2
1Almlöf, Knut f. 1829 d. 1899 /premiäraktör, hovintendent
1Almqvist, Otto f. 1861 /överstelöjtnant
1Amanda Franzon /Hököpinge
1Amanda Gustafsson /Hököpinge
2Amanda Olsson /Skolg. 3
1Amanuens H. Fröderström /Tomegarpsg. 26 /Lund
1Anderberg, Elisabeth, g. Olin
1Anderberg o. Lindström /Tomelilla
2Anders Anderssons lille gosse /Fårabäck /Qvarnby
1Anders Blomqvist /L. Qvarng. 8
1Anders Engström /adr. Herr Bendtz skola
2Anders Grekos gosse /Ö. Grefvie
1Anders Johansson /Adr: Jöns Jönsson /Tottarp /Djurslöf
1Anders Johansson /Bolmen
1Anders Jönsson /barn /Tricotfabriken
1Anders Kristensson /Simrishamnsgatan 1
2Anders Kristoffersson /Fugliegården /Håslöf
1Anders Larssons flicka /Oxie
1Anders Lundquist /Torng. 158
1Anders Magnusson /Gertrudsg. 4
1Anders Månsson /Arlöf
1Anders Nilsson
2Anders Nilsson /Husarkasernan
1Anders Nilsson /Mejeriskolan /Alnarp /Åkarp
1Anders Nilssons gosse /Hököpinge
1Anders Olsson /Adr. Luikare Olsson /Limhamn
2Anders Olssons gosse /Mellangrefvie /Månstorp
1Anders Persson /Husarkasernan
1Andersson, A. J. /gjutare
2Andersson, Anders Magnus (1833-1870) / v. häradshövding
1Andersson, Anna /g.m. handl. Mellberg
1Andersson, C. Aug. /boktryckare
1Andersson, Carl August (1841-1907) /boktryckare
1Andersson, Chrisitna /g. Ståhle
1Andersson, Christina /g.m. handl. A. T. Ståhle
1Andersson, Christina Marg. med 2 barn /g.m. handl. And. Theod. Ståhle (1824-90)
1Andersson, Christina Margareta /g. m. handl. And. Th Ståhle (1832-90)
1Andersson, Hans 1817-92 /kyrkoherde
3Andersson, Jöns /byggmästare
1Andersson, Lilly f. 1852 /g. 1879 m. amiral Carl M. Ingelman f. 1842
1Andersson, Olof /f. 1832 d. 1876 /lektor i Malmö
1Andersson /gjutmästare
1Anderssons gosse /G. Ad. Torg 67
2Anderssons gosse /S. förstadsg.
1Andrean, Gustaf /lärare
1Andrées barn
1Andre Maskinist Herr Lindahl / S/S Eol /Skeppshandlare Sjöbergs kontor
1Anerfeldt /Bara
1Angelin, David /veterinär
1Ankarcrona, Ebba Viveca f. 1834 d. 1903 /g. 1868 m. bruksägaren Axel Lindberg
2Anna Andersson /adr. Frans E. Lysell /Cristianstad
1Anna Andersson /Disponentg. 4
1Anna Andersson /Flodg. 11
2Anna Andersson /Flodg. 4
1Anna Andersson /Södra Förstadsg. 26
1Anna Carlsson /Hököpinge Sockerbruk
2Anna Davidsson /Tjenarinnehemmet
1Anna Ekberg
1Anna Ekedahl
1Anna Ericsson /Spång. 5
1Anna Franzon /Hököpinge
2Anna-Greta Jahnke /Södergatan
1Anna Hagen /Hjulhamnsg. 22
1Anna Hansson /Disponentg. 24
1Anna Hansson /Rundelsggatan No. 10
1Anna Hansson /S. långg. 9
1Anna Herlin
1Anna Holmgren /Karlsvik /S. först. 75
1Anna Holmquist /Föreningsg. No. 10
2Anna Jönsson /Villensberg /Vintrie
1Anna-Lisa Nilsson /Limhamn
3Anna Lisa Wennerholm
1Anna Månsson
1Anna Nilsson /ad. Hr. Rörby
1Anna Nilsson /Rundelsg. 3
1Anna Nordström /Villag. 8
1Anna Nyborg /S. Långg. 26
1Anna Öberg
1Anna Pålsson /Brog. 4
1Anna Person /Skurup
1Anna Persson
1Anna Persson /Lilla Torg 13
1Anna Raab /Gröneg. 32
1Anna Rosenlöf
1Anna Samuelsson /adr. Larsson /Kabbarp
2Anna Stina Löfberg
2Anna-Stina Magnusson
1Anna Svensson /Amiralsg. 19
1Anna v. Wowern /äldsta flicka /Qvarnby
1Annie Nilsson
2Ann Lisa Hemberg /liten flicka /adr. Antonsons
1Antecknat i huvudliggaren år1908, att pendylen är inköpt av M Rosenstock i Halmstad från en familj som förut varit förmögna.
1Anteckningsbok: pärmar med klaff av papp klädd med papper med marmorerat mönster i rött, blått och gult. I mitten färgade i rött och blått. Å frampärmen klistrad sedel med inskrift: "Privat annotations Book / Tillhörig / Å. I. Malmros". Innehåller 20 blad, varav 11 äro oskrivna.
2Anton Andersson
1Antonia Malm /Kamrerg. 26
1Anton Jönsson
2Anton Klintberg
1Anton Svensson
2Apotek. Edström med hatt /Kjeflinge
2Apotekar Ahlbergs barn
1Apotekare Ahlbergs barn
2Apotekare Ahlbergs gosse Sven
4Apotekare Andersson Teschs gosse Sven
2Apotekare Bergendorff /Östergatan 1 /Droghandeln
1Apotekare Bergs flickor
1Apotekare Borg
2Apotekare Borgs flicka
1Apotekare C. G. Källberg /Sundsvall
1Apotekare Dahlin /Lejonet
1Apotekare Ekblom /Apoteket Fl. Örn
1Apotekare F. Öfverberg /Byske
5Apotekare Fredrikssons barn
2Apotekare Fredrikssons barn /Engelbrektsgatan
2Apotekare Gunnar Nosslin /Anderslöf
1Apotekare Herman Ahlberg
1Apotekare Horner
1Apotekare J. Bunth /Villa Soliden /Rönneholmsvägen
1Apotekare J. Bunth /Villa Soliden /Rönneholmsvägen
2Apotekare Lindbergs barn
1Apotekare Lindbergs gosse
1Apotekare Luneaux
2Apotekare N. Nyberg /Höör
2Apotekare Nelsons kopia
2Apotekaren H. P. Berlin /Åmål
3Apotekare Nordin
6Apotekare Nordin /6 kopior
1Apotekare Nordin /kopia
18Apotekare Nordin /kopior
11Apotekare Nordins kopior
1Apotekare Norrman
1Apotekare Pettersson
2Apotekare Tyko Edström /Kjeflinge
2Apotekare Wastenson /Lejonet
1Apotekar Hamrin /Lejonet
2Apotekar Sten Fredricson
2Appelgrens gosse
1Arendatorn Per Andersson /Långaröd /Trolleholm
1Areschoug, Otto /Jungbeck, Fredrik /Carlsson
2Arkitekt Beijer /Westergatan
1Arkitekt Boklund
1Arkitekt Boklunds barn
1Arkitekt H. Berglin /Slottsgatan 22
1Arkitekt J. A. Lindgren /S. Förstadsg. 77
1Arkitekt Marstrand
1Arkitekt Nilsson
2Arkitekt Nilssons barn
1Arkitekt Sörensen
2Arkitekt Thyselius
1Arkitekt Våhlin
2Arkitekt Våhlin
1Arkitekt Våhlins gosse
1Arkivalier: en större samling kassaböcker och diverse kontoböcker, pärmar med brev, räkningar, uppackningssedlar, rapporter, bolagshandlingar, brev och rekvisitionsblanketter samt stommen till reklamväggalmanackor.
1Arktiekt Rosvall
1Armas Bolkamana /S/S Seres /Kockums Varf
1Arne Jensen
1Arnold Andersson /V. Klagstorp
1Arsenius, Georg f. 1855. d. 1908 /djurmålare
1Arsianna Olsson /Löberöd
1Arthur Jakobsson /St. Nygatan 3
2Artist Ekström
2Artur /Agnes Göransson /Höj /Vesterhög
1Arvid Nilsson /Sösdala
2Arvid Söderholm /Barsebäcksby
1Arvid Taube /Norra Vallgatan 68
1Aschan, Georg f. 1838 /garverifabrikör i Eksjö, rådman
1Aschan, Wilhelm f. 1854 /överste vid K. Norrlands Dragonreg:te
1Ask av svartlackerad massa, rund, med plan över- och undersida, å locket guldlack med jaktscen tecknad i svart.
1Ask av trä, rektangulär, snidad ornering: M S S och ev årtalet 1611.
1Askhus /kapten
1Aspegren, Fru
1Aspegren, Johan f. 1834 /handlande
1Aspegren, John 1834-1907 /med hustru och 3 barn
3Aspegrens flicka
1Asplund, Axelina
1Assessor Hugo Lundquist
2Assistent Herr Nils Larsson /Ljungby /Kongsmarken
1Assistent Hr. E. Klausson /Dalby
1Asther Gunnar
2Astrid
2Astrid /Banvakten Pål Ohlsson /Börringe
5Astrid Andersson /Furudal /Tygelsjö
2Astrid Fougstedt
3Astrid Söderbaum /Regementsgatan 18
1Auditör Fru Möller /Davidhallsgatan 6
1Aug. Andrén
1Aug. Larsson /Jöns Jönsson /Jordholmen /Hvellinge
1Aug. Lindell /Fricksg. 1
2Aug. Nilsson /9 Dal
1Aug. Olssons flicka /Kirsebergsstaden 153
1Augusta Andersson /Lanthandl. Wiens
1Augusta Hallström /Staffanstorp
1Augusta Johansson /Hököpinge
1Augusta Kleen
1Augusta Lindqvist /Skolgatan 2 c
3Augusta Pettersson /Stora Hammar /Kungstorp
2Augusta Rasmusson
1Augusta Sjölin /Kapteng. 20
1August Johansson /Vexsjö
2Auktionsförrättare J. Larsson /Käflinge
1Auktionsförrättaren N. Olsson /Smedstorp
2Auktionskommissarie Lindberg
2Auktionsnotarie Walle Stridsberg
1Avallone Pellegrino /Musicante Di Ohrnno
1Axel Bernhoff
1Axel Brolin /Kornettsg 18
1Axel E. Lindelöf /Davidshallsgat. 8
3Axel Eriksson /Hötofta
1Axel Frisk
4Axel Kockum /Vestergatan 76 a
1Axel Lindahl
1Axel Lindgren /Söder värn
1Axel Malmström /Vestergatan 147
1Axel Mattsson /S/S Seres /Kockums Varf
1Axel Ohlsson
2Axel Strömsten /bol. Skåne