logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTLitteratur, referens till

CountValue
1A. Kistner sid. 131 nr. 2895
1A.V. Arendrup: "Den danske Haers officerssidevaaben". Vaabenhist. Aarböger IV p. 99.
1A 35-million volt synchrotron. Olle Wernholm 1952. Arkiv för fysik bd 5 nr 27. Some photonuclear reactions. Bengt Forkman 1961. Arkiv för fysik bd 12 nr 16, bd 18 nr 7, bd 18 nr 21, bd 19 nr 8. Nuclear physics vol 23, no 2 och vol 20, no 2. Charged photoparticles from 9Be. J-O. Adler och B. Forkman 1968. Arkiv för fysik Bd 38, nr 24. Nuclear physics vol 56, no 4. Danmarks Tekniske museums årbog 1994 (om cyklotronen).
1Adelskalendern 1900
4Adelskalendern 1923
1Adler, Lars i K.G. Odén, Svenskt porträttgalleri (1903), volym VI. Häradshöfdingar, städernas styrelser samt Sveriges advokatsamfund
1Adlersparre, Sophie: Fredrika Bremer: biografisk studie af S. L-D Adlersparre och Sigrid Leijonhufvud (1896)
2Agri, Janne, Tenngjutare i Malmö. Historik, I: Malmö fornminnesförenings årsskrift 1935, sid. 29-31.
1Ahlmo-Nilsson, Birgitta: Skrift och passion : Om Fredrika Bremers roman En dagbok. I: Romantikens kvinnor : Studier i det tidiga 1800-talets litteraur (1990)
5Ahlström, Glasögon i Nordiska Musèet. Figur nr. 120.
1Ahlström, Glasögon i Nordiska Muséet. Figur nr. 129.
1Ahlström, Herman Fredrik i Vem var det? (1944)
1Ahlström, O., Synverktyg.
1Aktiebolaget Åbjörn Anderson Svedala 1882-1932 Minneskrift 1932. Handbok från 1925 i arkivet.
1Aktuellt, Nr. 4, 1963.
1Aktuellt 1973. K G Bertmarks förlag. 1973.
1Aktuellt 1980 Marinmuseum, 1981
1Aktuellt från Malmö Museum, 1963:4.
1Aktuellt från Malmö Museum 1959:2, s. 4
2Aktuellt från Malmö Museum 1961
1Aktuellt från Malmö Museum 1961:6
1Aktuellt från Malmö Museum 1962-05-04
2Aktuellt från Malmö Museum 1963:6-7
1Aktuellt från Malmö Museum 1963:6-7, s. 6-7
4Aktuellt från Malmö Museum 1964:2
3Aktuellt från Malmö Museum 1969:1. Årg. 11.
2Aktuellt från Malmö Museum 1969:2.
1Aktuellt från Malmö Museum 1974:2.
1Aktuellt från Malmö Museum nr 1. 1963
1Aktuellt från Malmö Museum nr 3 1970 årg 12
1Aktuellt från MM nr 4, 1961 och MFFÅ 1960
1Aktuellt från MM nr 7 1962, MFFÅ 1963
1Albert Wilhelm Rahmn, Svenskt biografiskt lexikon
1ALE 1984:1.
1Alexandersson, Mikael: ”Maria Tesch”. Neptuni Photo (2012)
1Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Westerås: 1883-1908 (1908)
1Allt ljus på Malmö: Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö år 1896: ett hundraårsminne, Lund 1996.
1Allt om hobby nr 5 1980
1Alm, Blanka vapen och skyddsvapen, s. 112. Svenskt lantförsvar i Armemuseum, s. 176.
1Alm, J., Blanka vapen och skyddsvapen, s. 176.
1Almgren, Carl Eric; Rosell, Lennart, red (1966). Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia. Östersund: Wisénska bokh.
2Almqvist & Wiksell International Tvåkammarriksdagen 1867-1970, band 3, s. 212 (1986)
1Alte Uhren nr 1 1980
1Althin, Torsten: Telelandet Sverige. Stockholm: Telegrafstyr (1953)
1Altorientalische Teppischkunde Tavel 23.
1Amagermuseet; Hovedvandsaeg fra Amager, 2001
1Ander, K.E.: Hus och folk i Stattena (2002).
1Ander, Karl Erik O-n, Helsingborgs första fotografer och deras bilder 1840-1900.
1Ander, Karl-Erik O-n: Helsingborgs första fotografer och deras bilder 1840-1900, s. 239 (1998)
1Anderberg, Ad: Sparbanken Bikupan i Malmö 1873-1948: kring ett jubileum: en min-nesskrift (1948)
1Anderberg, Adolf: Gustaf Rydberg - några reflexioner i anledning av 90-årsdagen och Museets senaste förvärv. (i: Malmö Museum. Årsberättelse 1925). Malmö 1926.
1Anderson, Carl L.: Fredrika Bremer's "Spirit of the New World" (Brunswick, Maine, 1965)
1Andersson, Algot, Minnen av handskmakeri i Hälsingborg, Stockholm 1963.
2Andersson, Bertil: Göteborgs historia I: Från fästningsstad till handelsstad 1619-1820 (1996)
1Andersson, Björn: Kongl. Södermanlands regemente: arkiv (1990)
1Andersson, Gunnar, Morddramat i Bessinge 1881, I: Frostabygden 1993, s. 40-44.
1Andersson, Helge, Gamla gårdar i Husie. I: Malmö fornminnesförening årsskrift 1950, s. 34-40.
2Andersson, Helge: Hans Canon. Malmö fornminnesförenings årsbok 1974.
1Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige, s. 367 (1981)
1Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige, s. 384 f (1980)
1Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige, s. 385 (1981)
1Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige, s. 432 (1981)
1Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige, s. 53, 389 (1981)
2Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige (1981)
1Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige s. 337 (1981)
1Andersson, Joakim, Ett mord, en by och några levnadsöden: Bessinge 1881, utgiven av Eslövsbygdens släkt- och folklivsforskare, 2001.
1Andersson, Martin: arikel i Sydsvenskan 2020
1Andersson, Martin: Malmö då och nu, s. 118 ff. (2018)
1Andersson, Martin: Malmö då och nu (2018)
1Andersson, Per Gunnar och Forsberg, Anders: Malmö elektriska spårväg 100 år, sid. 25, 31 (foto), 76, 77 (foto) baksidan (foto).
1Andersson, Per Gunnar och Forsberg, Anders: Malmö elektriska spårväg 100 år,sid. 40 (foto), 59-61(foton). Stockholm 2006.
1Andersson, Per Gunnar och Forsberg, Anders: Malmö elektriska spårväg 100 år, sid. 52 och 70. Stockholm 2006.
1Andersson, Per Gunnar och Forsberg, Anders: Malmö elektriska spårväg 100 år, sid. 66 (vagn 42 avbildad), Stockholm 2006.
1Andersson, Per Gunnar och Forsberg, Anders: Malmö elektriska spårväg 100 år, sid. 76-77,(foton).
1Andersson, Per Gunnar och Forsberg, Anders: Malmö elektriska spårväg 100 år, sid 23 (avbildad), sid 72-77 (om museispårvägen). Stockholm 2006.
1Andersson, Per Gunnar och Forsberg, Anders: Malmö elektriska spårväg 100 år. Stockholm 2006.
1Andrén, Erik (m. fl.), Svenskt silversmide: Guld- och silverstämplar 1520-1850, s. 386.
1Anette Nilsson & Anna Onsten-Molander. 2004. Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15F & I. Rapport över arkeologisk slutundersökning. Rapport nr 30. Malmö Kulturmiljö.
1Angiven där möjlighet finns.
1Ankarberg, Carl-Henrik och Nyström Bengt: Rörstrand i Stockholm: tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926 (2007)
1Anna Holmbom (editor): Malmö Konsthall 1975-2005. Malmö Konsthall katalog nr 201. ISBN 91 7704 107 0. Den officiella Vasarely-affischen finns återgiven på sid 57.
1Ann-Sofi Topelius, "Damastduktyg och verksamheten vid Vadstena fabrik 1753-1843" 1985, Nordiska museet. Sid. 140.
1Anrep, Gabreil: Svenska adelns Ättar-taflor
6Anrep, Gabriel: Svenska adelns Ättar-taflor
6Anrep, Gabriel: Svenska adelns Ättar-taflor, volym 1
1Anrep, Gabriel: Svenska adelns Ättar-taflor, volym 3
1Anrep, Gabriel: Svenska adelns Ättar-taflor utgifna af, Volym 1, s. 919
1Antik Oriental Carpets pl. 7. The society of Wienna 1986
1Antikvarisk dokumentation: Malmö Centralstation Skyddsrum plan 0, 2011
1Arbetarbladet. 31 aug 2012
1Arbetarbladet. 3 sept 1969
1Arbetet 1974-04-21
1Arbetet 1985-07-22 sid 7
1Ardefors, Johan; Lyth, Einar Bielkemässen. Örebro: Livregementets grenadjärers officerskår (2012)
1Arkeologi i Sverige, 1976, s 31.
1Arkeologi i Sverige, 1977, sid. 113.
1Arkeologi i Sverige, 1978, s 111.
1Arkeologi i Sverige, 1978, s 118.
1Arkeologi i Sverige, 1979, s 122.
2Arkeologi i Sverige, 1979, s 126.
1Arkeologi i Sverige, 1980, s 286.
1Arkeologi i Sverige, 1980, s 289.
2Arkeologi i Sverige 1976, s 27.
1Arkeologi i Sverige 1976, s 32.
1Arkeologi i Sverige 1977, s 109.
1Arkeologi i Sverige 1978, s 110, META nr 3-4 1981, s.32ff
1Arkeologi i Sverige 1978, s 111.
1Arkeologi i Sverige 1978, s 112.
2Arkeologi i Sverige 1980, s 288.
1Arkeologi i Sverige 1980, s 288-289.
3Arkeologi i Sverige 1980, s 289.
1Arkeologi i Sverige 1981:328
1Arkeologi i Sverige 1985, s.335
1Arkeologi i Sverige 1985:354, fig 20 Hus och gård i det förurbana samhället. 1995. Red Hans Göthberg, Ola Kyhlberg. Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 13
1Arkeologi i Sverige 1987
1Arkeologi i Sverige 3, 1994
1Arkeologi i Sverige nr 3, 1994
1Arkeologi och naturgas, 1985, s 27.
1Arkeologi och naturgas i Skåne, 1985, s 13.
1Arkeologi och naturgas i Skåne, 1985, s 22-23.
2Arkeologi och Naturgas i Skåne, RAÄ, UV-Syds skriftserie nr 6, 1985.
1Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten 1966 (särtryck ur MFÅ 1967)
1Arkitektur der Neuzeit.
1Arnholtz, Svend: "Gamle Næstved Fotografer", Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954
1Arnshav, Mirja, 100 år av samtidsinsamling speglat genom Sjöhistoriska museets sjömanstatueringar, I: RIG, 2014:1.
1Aronsson, Peter & Johansson, Lennart (red.): Stationssamhällen. Växjö Univ., (Acta Wexionensia. Humaniora, 1401-6281; 2). (1999)
1Artikel "Konstnären Kr. I. Anderberg" av Jan Nimark ur Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening: Ängelholm - En hembygdsbok 1999.
1Artikel Nerikes Allehanda 28 juli 1977
1Arvidsson, Bengt, Biskop Peder Winstrups diktverk Den Danske Hornblaeser: politisk allegori och kristen emblematik, I: Stiftshistorisk småskrift Lunds stift nr 10 2018.
1Arvidsson, Kerstin, Fägerborg, Eva, Lindholm, Ann och Londos, Eva: Ohs bruk - ett samhälle ur tiden? Jönköpings Länsmuseum (1981)
1Aschan, Georg Wilhelm i Albin Hildebrand, Svenskt porträttgalleri (1913), volym XXVI. Register
1Aschan, Georg Wilhelm i Vem är det 1925
1Aschan, Georg Wilhelm i Vem var det? (1944)
1Aseas historia 1883-1948. 3 volymer, 1945-1947
1Asker, Björn: Upplands regemente och Karl XI:s uniformsreformer (1981)
1Asker, C. P.: Bidrag till Svenska Landtmäteriets Historia
1ATA 1357/83
1ATA 152/84.
1Att flyga är att leva : [Flygvapnet 1926-1976] / Gösta Norrbohm ; bildredaktör och layout: Bertil Skogsberg
2Attman, Artur (red.): D. Carnegie & Co 1803-1953 (1953)
2Automatrestaurangen Wega, I: Aktuellt från Malmö Museum 1961:8.
1Avbildad i Kockums Werkstads Ab:s priscourant från omkring 1870 som nr. 7.
1A W Nilssons fabriker katalog n:r 41
1Axel Kistner 1912, sid 10, nr. 2023.
1Axel Kistner 1912, sid 175 nr. 3187
1Axel Kistner 1912, sid 68 nr. 2460
1Axel Kistner 1912 s. 35 nr. 2234
1Axel Kistner 1912 sid. 57 nr. 2357
1Axelson, Seth Severin i Vem är Vem?: Skånedelen (första upplagan, 1948)
1Axelson, Seth Severin i Vem är Vem?: Skånedelen (första upplagan, 1948).