logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMArt enl. Biometri

CountValue
3Afrikansk mus
93Åkersork
46Ängssork
7Blådykare
2Borstekorre
48Brun råtta
1Dvärgmus
8Dvärgnäbbmus
38Ekorre
3Europeisk hamster
1Fältsork
51Fjällämmel
2Fyrstrimmig mus
2Gambiansk solekorre
2Gräsråtta
8Grävling
3Günthers dik-dik
31Hermelin
2Hottentottmullvadsgnagare
32Husmus
16Igelkott
10Iller
1Järv
4Kanin
1Knubbsäl
6Kronhjort
1Lamdjur
13Långörad fladdermus
1Lodjur
6Mångspenad råtta
10Mård
8Mellansork
76Mindre skogsmus
4Mindre trädråtta
3Mink
59Mullvad
1Östafrikansk ökenråtta
1Östeuropeisk igelkott
11Räv
5Rödsork
4Rostnosråtta
3Skogshare
6Skogslämmel
7Småvessla
2Solekorre
27Större skogsmus
1Trädgårdssovare
1Utter
79Vanlig näbbmus
1Vanlig ökenråtta
1Västafrikansk jordekorre, Borstekorre
3Vattennäbbmus
58Vattensork
4“Rotråtta”