logo

Carlotta - the museum database

PERTXTdonator

CountValue
2A.Norling
1A.Norling,1889-04-12
1A.o.G.Karlsson,stud
1A.Paulsson, Nyvånga Skurup fröken
1A.Prawitz,kamrer
1af Petersens, F länsjägmästare
1Ahlbom, N, byggmästare Halmstad
1Ahlström, A
1Ahlström, O., trädgårdsm
1Alnarps lantbruksinst.
1Andersson
2Andersson, A
1Andersson, A, ingeniör Köpingebro
1Andersson, A.M, ing
1Andersson, A.M, ing Köpingebro
1Andersson, A.M.
1Andersson, A.M., ing Köpingebro
1Andersson, Alfr. Malmö
1Andersson ,arkitekt
1Andersson, E
1Andersson, E, vaktm.
1Andersson, E., hr,Malmö
1Andersson, F, Lillås
1Andersson, Folke, Sjöbo
1Andersson, Ivar
1Andersson, J.,skräddare
2Andersson, L, herr
1Andersson, L, hr
2Andersson, L, hr,Malmö
1Andersson, Loius , hr
2Andersson, Louis
1Andersson, Louis, herr
1Andersson, Louis , herr
1Andersson, Louis, hr
2Andersson, Louis,konservator
1Andersson, Louis , Mlm
1Andersson, patron
1Andersson, Tore
1Andersson. lantbrukare
1Andresson, skräddarem.
1Asklund, vaktmästare
1Assarsson, C
1Atles, Paul, Malmö
1Aurell, Majken,ink.
1Averhed, Christer, stud