logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMRapporttitel

CountValue
11. Fosie IV. Byggnadstrad. & bosättningsmönster under SN, 2. Fosie IV. Bebyggelsen under BRÅ- & JÅ.
12012:80
12015:34 Pilbladet & Södra Sallerup 180:36
2Almhov - delområde 1. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
2Annetorpsgården
1Annetorpsleden
1Annetorpsleden. Rapport över arkeologisk slutundersökning. 2006
1Askebacken
1Bastion Nyköping, fornlämning 20. Fjärrvärme
1Botildenborg 1, fornlämning 31
1Bunkeflo 8:2. Dokumentation vid Almhov med anledning av VA-arbeten
2Bunkeflo - delområde 2 och Bunkeflo bytomt. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
1Bunkeflostrand. Del av fastigheterna 21:2 och 21:3
1Bunkeflostrand 1:97 och 1:92. Arkeologisk utredning 2016
1Bunkeflostrand 12:1 och 21.3
1Bunkeflostrand 15:1
1Bunkeflostrand 15:1. Arkeologisk förundersökning
1Bunkeflostrand 15:1. Palissadanläggning från mellanneolitikum
1Bunkeflostrand 21:3
2Burlövs Egna Hem
1Citytunneln - delprojekt järnväg. Arkeologisk utredning vid Lockarps by inom område 1, 2, 4 och 5
1Citytunnelprojektet, Almhov - delområde 1. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
1Citytunnelprojektet, Hyllie station - delområde 3 och Hotelltomten
1Citytunnelprojektet, Lockarps bytomt - delområde 8
1Del av Rosengård 130:401
1Diana 23 & Innerstaden 1:14, fornlämning 20
1Druvan 33, fornlämning 20. Husbygge
1Ekonomigatan. Dokumentation inför fjärrvärme till fastigheten Klockan 10
1Falsterbo 9:29. Inför byggnad på fastighet inom RAÄ15
1Falsterbo 9:82. Nybyggnation inom fastighet Falsterbo 9:82, RAÄ 15
1Fastigheterna Trekanten, Magnus Stenbock, Carl..
1Från stenålder till järnålder inom Oxie 1:5
1Glostorp 1:12. Undersökning inför byggandet av ett ridhus
1Godsfinkan 1 Schaktövervakning
1Gyllenstjärna 32, fornlämning 20. Källardränering
1Gyllins trädgård. Område A, B, D, E samt del av område C. Arkeologisk förundersökning
1Gyllins trädgård Utökning av detaljplaneområde
1Hamnen 21:147, Innerstaden 1:14
1Hamnen 30:3 - Spillepengen, fornlämning 68
1Husie 172:256 m.fl
1Hyllie 4:2 & 4:3. Etapp 1, delområde A
3Hyllie station - delområde 3 och Hotelltomten. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
1Hyllievång - boplatser från neolitikum och järnålder
4Hyllie vattentorn - delområde 4 och Palissaden - delområde 5. Rapport över arkeol. slutundersökning.
1Innerstaden 1:14 (Gasverksgatan), fornlämning 20
1Innerstaden 1:14 - Bastion Älvsborg/Neptuniparken
1Innerstaden 1:14 – Djäknegatan
1Innerstaden 1:14 - Lilla Torg, Stjärnan 9
1Innerstaden 1:14 - Mäster Johansgatan, fornlämning
1Innerstaden 1:14 - Södergatan
1Innerstaden 1:14-Stortorget, fornlämning 20.
1Innerstaden 1.14 - Bastion Uppsala, fornlämning 20
1Innerstaden 10:14, Malmö stad, Malmö kommun
1Innerstaden 10:14 - Malmöhusvägen, 19:2 & 20:1
1Innerstaden 10:14 - Malmöhusvägen, fornlämning 19:2 % 20:1-2
1Innerstaden 10:284, fornlämning 19:2 och 20:1
1Innerstaden 31:10, 31:11, 31:12, Malmö stad, Malmö
1Innerstaden 31:11. Schaktövervakning
1Innerstaden 5:10, 6:3, 6:7, 10:14 Drottningatan-Regementsgatan, fornlämning 20
1Innerstaden 6:3 & 6:7 - Södra Förstadsgatan, fornlämning 20
1Inre Ringvägen. Delen mellan Pildammsvägen och Per-Albin Hanssons väg
1Jöns Filsgatan 3-5, fornlämning 20. Fjärrvärme
1Käglinge 1:16. Rapport över arkeologisk förundersökning inom fastigheten Käglinge 1:16, Glostorps sn
1Kajan 36. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.
1Klagshamn 53:10
1Kristineberg. En gravplats under 4500 år.
1Kv. Bysmeden
1Kv. Draken 1. Arkeologisk förundersökning. Husie sn i Malmö stad, Skåne län
1Kv. Liljan 2 och 22, Malmö
1Kv. Lohengrin 1
1Kvarteret Brandvakten 2
1Kvarteret Sångleken. Dokumentation i samband med planerad nybyggnation
1Kv Frans Suell 14 i Malmö
1Kv Slussen 1 i Malmö
1Kyrkogatan Schaktövervakning
1Limhamn 154:376
1Limhamn 155:355. Rapport över arkeologisk utredning 2005
1Limhamn 155:355 - Kalkbrottsgatan
1Lindängelund etapp 4. Arkeologisk förundersökning 2000.
1Lockarp 8. Bebyggelse från stenålder-järnålder. Volym 1-2
2Lockarp - delområde 6. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
1Lockarp - delområde 7. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
1Lockarps bytomt, Lockarp 31:1
3Lockarps bytomt - delområde 8. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
1Löjan 2 & 3, fornlämning 20:2
1Louisedal 1 m.fl. Detaljplaneläggning
1Lunnebjär. Bebyggelse från mesolitikum till yngre järnålder. Arkeol. slutundersökning 2001-2002.
1Lusthuskullen på Katrinetorp
1Naffentorpsgårdens trädgård
6Öresundsförbindelsen
2Öresundsförbindelsen, Fortuna 17 A & B
1Öresundsförbindelsen, Fosie 11A-D
5Öresundsförbindelsen, Fredriksberg 13A-D. Rapport över arkeologisk slutundersökning
1Öresundsförbindelsen, Fredriksberg 13A-D. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
1Öresundsförbindelsen, Fredriksberg 13E-F
1Öresundsförbindelsen, Lockarp 7D-E Lockarp 7D-E
1Öresundsförbindelsen, Södra Sallerup 15H
1Öresundsförbindelsen, Tullstorp 16
2Öresundsförbindelsen. Burlöv 20A-B. Rapport över arkeologisk slutundersökning.
2Öresundsförbindelsen. Lockarp 7H & Bageritomten
3Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15B, D-E
1Östra Kurtin
1Östra Sjukhuset 2 – Fäladsmarken
1Oxie 1:5 - Golfbanan
1Oxieledningen
1Palissaden vid Kalkbrottsgatan
1Palissad från neolitikum. Västra Klagstorp 11:38-11:42 och 11:44-11:59
1Pilbladet 1. Tidigneolitiska flintgruvor
1provborrningar vid Älvsborgsbron
1Rallaren 1
1Rapport 2016:26
1Ridhuset 1 och Innerstaden 1:14, Fornlämning 20.
1Risengård 173:3 m.fl.
1Rosengård 130:250
1Rosengård 130:250. Arkeologisk utredning 2016
1Rosengård 130:401 och Husie 172:256
1Rosengård 173:3
1sallerup 180:21 m.fl.
1Sallerup 180:72 m.fl. RAÄ Södra Sallerup 3, 42, 43, 44 & 88.
1Sankt Gertrud 18, fornlämning 20, VA ledningar
2se S26:004
1Skanör 23:2, Östra Kyrkogatan och Slottsgatan
1Skanör 40:6. Dokumentation i samband med husbyggnation inom RAÄ 14
1Slottsträdgårdscafeét
1Söder om Hammars park - en arkeologisk undersökning vid Järavallen
1Soltofta 8. Arkeologisk utredning 2012
1Stora Bernstorp II
1Sulegården - Hyllie bytomt. En sanmedeltida och tidigmodern gård inom RAÄ 20, Hyllie sn
1Svågertorps industriområde, delområde A, B, C och D
1Svågertorps industriområde, delområde J & L
1Svågertorps industriområde, delområde K, P & S
1Svågertorps industriområde, delområde M, N, O, Q & R
1Svågertorps industriområde, delområde U & X
1Svanen 3, fornlämning 20. VA ledningar
1Svanen 3 Schaktövervakning
1Till och från ett kärr. Den arkeologiska undersökningen av Hindbygården.
1Torsken 1, Benmöllan 1 &Hamnen 21:147, Malmö stad
1Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun
1Trafikplats Svågertorp/Almvik, delområde T & V
1Transportväg Lindängelund
1Tygelsjö 41:1. Inför planerad villabebyggelse vid Laavägen. Arkeologisk slutundersökning 2003.
1Tygelsjö kyrka
1Undersökning av stolphålskonstruktion, Bunkeflostrand 1:94 1/4
1Utbyggnadsområdet Vintrie
1Utbyggnadsområdet Vintrie Park
1Väg 101. Undersökning inför arbeten med väg 101 norra delen samt tvärförbindelse till Käglingevägen
1Västerport 18, fornlämning 20. Källardränering
1Vattenledningen. Vattenöverföringsledningen mellan Hyllie vattentorn och Vattenverket i Vellinge
1Väveriet 6, fornlämning 20. Husrenovering
1Vintrie 6:3, fornlämning 12. Husbygge
2Vintrie idrottsplats och Vintrie 20:1 & 20:59. Rapport över arkeologisk slutundersökning
3Vintrieleden-Hyllie IP-Ekostråket
1Zenithgatan. Dokumentation i samband med ledningsdragning och förstärkning av elnät inom RAÄ 20