logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTDokumentationsmaterial

CountValue
1administr. handlingar foton
2administrativa handlingar, beslutsunderlag
1administrativa handlingar, beslutsunderlag, undersökningsplan
1administrativa handlingar, fältritningar, foton, dagbok
1administrativa handlingar, foton, fältritning
1administrativa handlingar, undersökningsplan, materiallistor mm
1Administrativa uppgifter, beslutsunderlag, undersökningsplan kontextblanketter, matriser, fältritningar, foton, fyndlistor. Obs materialet behöver uppordnas bättre. Några diafilmer har samma nummer. Gård 13 ej slutbearbetad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Foton. 13 CD-skivor med bilder,ritningar, underlag
1administrativa uppgifter, fältritning
1administrativa uppgifter undersökningsplan beslutsunderlag
1administrativ handling
1administrativ handling, beslutsunderlag, undersökningsplan
1administrativ handling, översiktsritnint beslutsunderlag
1akvarell/ skiss över fyndplatsen
1allt underlag i arkivet
1analyser, administrativa handlingar, foton, fältritningar
1analysresultat, provlistor, anläggningsbeskrivningar, anl listor, fyndlista, arbetsmaterial, korrespondens, fyndlistor, osteologisk rapport, adm handlingar
1anl.register, foton, fältritningar, CAD-ritningar, ritningslista, lista över kolprover och makrfossilanalyser, arbetsmaterial, korrespondens, anteckningsböcker, mätbok, fotobok, mötesprotokoll
1anläggningsbeskrivning
1anläggningsbeskrivning, foton, dia, fyndlista, ritningar administrativa handlingar, beslutsunderlag
1anläggningsbeskrivning, foton, ritningar, planer, dia, negativ (hos fotoavd.)
1anläggningsbeskrivning, fyndlista, anläggningslista, kartor, planer, ritningar, arbetsmaterial, foton beslutsunderlag för AU, FU, SU
1anläggningsbeskrivning, fyndlista, foton, ritningar, planer, dia, lista över dia kontaktkopior på fynd
1anläggningsbeskrivning, fyndlista, fyndteckningar, foton, tidningsartiklar, ritningar, byggplaner beslutsunderlag, administrativa handlingar
1anläggningsbeskrivning, fyndlista, karta, planer
1anläggningsbeskrivning, fyndlista, koordinatlista, ritningar, kartor, planer, foton, negativ (hos fotoavd.) beslutsunderlag
1anläggningsbeskrivning, karta, 39 ritningar, planer
1anläggningsbeskrivning, karta, ritningar fyndfoto
1anläggningsbeskrivning, kartor, ritningar, planer
1anläggningsbeskrivning, kartor, ritningar, planer beslutsunderlag, administ. Handlingar
1anläggningsbeskrivning, plan
1anläggningsbeskrivning, ritningar, 11 foton, dia
1anläggningsbeskrivning, ritningar, fyndlista (spec. pärm), foton, tillståndshandlingar, tidningsartikel, översiktsplan (ihop med S08:018), negativ (hos fotoavd.)
1anläggningsbeskrivning, ritningar, plan, fyndlista, foton, negativ (hos fotoavd.), annat
1anläggningsbeskrivning, ritningar, plan, kartor
1anläggningsbeskrivning, skisser, anteckningar, ritningar, kartor, byggritningar/ översiktsplaner, ritn. med nivåkurvor, foton, dia, fotolista, negativ, personalpapper
1anläggningsbeskrivningar, beslutsunderlag
1anläggningsbeskrivningar, brev, 189 ritningar, planer, negativ i pärm och kuvert
1anläggningsbeskrivningar, foton, dia, ritningar, negativ (även hos fotoavd.)
1anläggningsbeskrivningar, foton, ritningar, negativ, dia (även hos fotoavd.)
1anläggningsbeskrivningar, fyndlista, foton, annat, ritningar, kartor, negativ (hos fotoavd.)
1anläggningsbeskrivningar, fyndlista, karta, planer, ritningar, teckning
1anläggningsbeskrivningar, ritningar
1anläggningsbeskrivningar, ritningar, foto, negativ (även hos fotoavd.)
1anläggningsbeskrivningar, ritningar, kopior av foton, tidningsartiklar
1anläggningsbeskrivningar, rutbeskrivningar, anteckningsbok, blanketter för makro- och lerprover foton
1anläggningsbeskrivning med fyndlista, kartor, planer, ritningar, foton
1anläggningsblanketter, foton, fältritningar
1anläggningsblanketter, översiktskartor, arbetsområdet fyndfoton, fotolista, fältritningar
1anläggningslista, fältritning
1anläggningslista, fyndtabell fältritningar
1anläggnings- och stickbeskrivningar (10-tal sidor), fyndförteckning
2Anmälan
1Anmälan, beslutsunderlag
1Anmälan, beslutsunderlag rapport
1anmälan, Fältanteckningar, dagbok
1Anmälan, fältritningar, beslutsunderlag
1anmälan, matriser, kontextreg. Beslutsunderlag, undersökningsplan
1Anmälan, översiktsplan, fyndlista, fältritningar, foton
1Anmälan, ritningar byggnadsarkeologi, kontextblanketter, bygghandlingar angående renoveringen: rumsbeskrivning, yttre arbeten mm, byggritningar, anteckningar om resultat och metod, arbetsmaterial, arkitektritningar, foton, dianegativ, s/v negativ
1anmälan av utförd ark. Undersökning
1Anmälan av utförd arkeologisk undersökning översiktsplan över provschakten
1anmälan av utförd undersökning, anläggningsbeskrivning, ritningar, ett 20-tal kartor, kontaktkopior, beslutsunderlag
1Anmälan av utförd undersökning, fältritningar beslutsunderlag
1Anmälan av utförd undersökning, karta beslutsunderlag
1anmälan av utförd undersökning, planer, brev, kartor beslutsunderlag
1anmälan av utförd undersökning (se Kommentar!)
1Anmälan beslutsunderlag
1Anmälan byggnadsritningar beslutsunderlag
1anmälan om avslutad undersökning
1Anmälan om utförd arkeologisk undersökning beslutsunderlag
1anmälan rapport
2annan information
2anteckning
1anteckning, 2 planer, 6 foton (?) på kartor
1anteckningar
1anteckningar, anläggningsbeskrivning, 110 foton, negativ, 38 ritningar, plan, dia
1anteckningar, anläggningsbeskrivning, ritningar, kartor
1anteckningar, dagbok beslutsunderlag
1anteckningar, fältritning, skisser (3 s), 1 fotografi
1anteckningar, foto, ritningar
1anteckningar, ritningar, planer, karta, anläggningslista
1anteckningar, ritningar, undersökningsplan beslutsunderlag. CD med fyndbilder
1anteckningar, skisser (5 ark)
1anteckningar/ skiss över undersökningsplats (1 ark)
1anteckningar (10-tal lappar/skisser), fältritningar och renritningar (20-tal), översiktsplaner/ byggritningar (3 st), foton (25), tidningsklipp, grävningsberättelse
1anteckningar (2 s) - uppmätning av bottensand, sektionsskiss, lagerbeskrivn, lägesanvisn
1anteckning om fyndomständigheter samt skiss över fyndplats
1anteckningsböcker, anläggningsbeskrivningar, planer, profilritningar, kontextblanketter, fotobok, fotolistor, foton, dia (hos fotoavd.). CD med fyndbilder
1antikvarisk beskrivning (kopia)
1arkiv;administrativa handlingar, ritningar
1Arkivmaterial för undersökningarna MK 66, MK 85 & MHM 12875 förvaras tillsammans. Foton, keramikreg. Keramikteckningar, fältritningar
1arkivrapport över skelettfynd, en stor mängd fotografier, minst 50 fält- och renritningar, skisser, byggritningar, avskrifter ur "Kammermesterens regenskaber", tidningsartiklar, t ex SDS 1938-10-08
1auktionshandling
1avritningar
1Avskrift av äldre rapport (S. Rosborn 1974), kopia av artikel i muséets tidskrift, avskrift av tidningsartikel Arbetet feb 1913
1avskrift av rapportmanus samt av artikel ur Arbetet 1913, fotografier, kopia av utdrag ur MFÅ, skisser, fältritningar
1avskrift ur Nils Djurkloos tidningsklippbok