logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTFyndmaterial

CountValue
1AU: ytinventerad flinta (spec. rapportbilaga). FU: flinta, keramik, ben, flintredskap, yxor, träkol, slipsten, bronsring, sten med ristning, krossten, malsten, fossil, lerblock, vävtyngd, br flinta, br ben
1avslag, avfall, kärnor, knackstenar, malstenar, bränd lera, spån, keramik, horn, tänder, djurben
1avslag, avfall, kärnor, tvärpilar, hornhackor, trä, skrapor, skivyxor, knackstenar, djurben
1avslag, avfall, skivyxor, miniatyrskivyxor, miniatyrkärnyxor, skrapor, djurben, benredskap, förarbeten, keramik, skära, mejsel, lövkniv, bronsknapp, bronskniv
1avslag, avfall, träkol, fragm. flintskära, 3 bredeggade flintyxor, keramik, borr, slipad mejsel, lövknivar, spånfragm, kärnor, malstenar, br lera, slipsten, sländtrissor, järnknivar, bryne, sjöborrar, spik, träskål, järnsölja, br ben, ben, kvarnsten
1Avslag, bränd flinta, skrapa, avslag fråb yxtillverkning, tjocknackig yxa (tillvaratagen), yxegg (tillvaratagen)