logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTDateringsgrund

CountValue
3?
114C, fynden
1analogier
2anläggningar
1anläggningarnas karaktär
1anläggningstyp
1anläggningstyper, fynd
1byggnadslämningar (stil), keramik
2C-14
1C 14, fynd, anläggningar
4C14, fynd, typologi
18C14, fynden
1C14, fynden, hustypologi
1C14, fynden, strukturer
3C14, keramik
1C14, keramik, flinta, stratigrafi
1C14, keramiken
8C14, typologi
1C14-analys
2C14-analys, fynden
18C14-analys, typologi
1C14-datering, fynden
1C14-dateringar, fynd
1C14-dateringar, fynden
1C14-dateringar, fynden, huskonstruktioner
1C14 på skalkorn
5flinta
2flintan
7fynd
1fynd, analogier
1fynd, anläggningar
2fynd, C14
1fynd, hustypologi
1fynd, konstruktioner
4fynd, stratigrafi
1fynd, stratigrafi, skriftl. Källor
1fynd, typologi, C14-analys
1fynd, typologi, C-14-analys
471fynden
2fynden, anläggningar
1fynden, anläggningarna
1fynden, anläggningarnas karaktär
1fynden, anl typ
1fynden, arkeobotanisk analys
28fynden, C14
1fynden, C14, analogier
5fynden, C14-analys
3fynden, C14-dateringar
1fynden, C14-dateringar, huskonstruktioner
1fynden, historiska källor
1fynden, huskonstruktionen
2fynden, huskonstruktioner
3fynden, hustypologi
1fynden, konstruktioner
1fynden, kronologi
5fynden, skriftliga källor
1fynden, skriftl källor
4fynden, stratigrafi
1fynden, stratigrafi, 14C
1fynden, stratigrafi, hustypologi
1fynden, strukturer
1fynden, tidigare unders.
1fynden, typologi
1fynden (flinta)
1fynden mm
1fynden och byggnadsrester
1fynden och fyndomständigheterna
1fynd- och anl.kontext
1fyndsammanhang
1historiska källor
1historiska källor, keramik
1historiskt kartmaterial
1huskonstruktionerna
2hustypologi
1hustypologi, fynd
1hustypologi, fynden
1hustypologi, fynden, 14C
2hustypologi, keramik
2hustypologier, fynd
1kartmaterial
1kartor
37Keramik
1keramik, (indirekt:samma anläggn vid tidigare und)
1keramik, äldre kartmaterial
1keramik, flinta, metallföremål
1keramik, gravtypologi
1keramik, kisthandtag
2keramik, mynt
1keramik, mynt, dendrokronologi, stratigrafi
1keramik, mynt, skriftliga källor
4keramik, skriftliga källor
5keramik, stratigrafi
1keramik, stratigrafiska förhållanden
9keramiken
1keramik mm
1keramik och flinta
1keramiktypologi
3kolla
1konstruktion
1läge
1läget, analogier
7Mynt
3mynt, keramik
1mynt, keramik, stratigrafi
1mynt, keramik mm
1mynt, kisthandtag och -beslag
1mynt, stratigrafi
1mynten
1mynt mm
1pollenanalys
1runsten och fynd
2se 108:01
1se MHM 7519
1Se S02:072
1Se S02:077
1Se S02:080
1Se S02:103
1Se S02.072
1Se S03:137
1se S05:004
1se S05:005
1Se S06:062.
3Se S07:066
1Se S07:068
1se S09:047
2se S11:025
3skriftliga källor
1skriftliga källor, byggnadsrester
1skriftliga källor?
1Skriftliga källor (Isberg 1923:986f)
3stratigrafi
1stratigrafi, fynd
1stratigrafi, keramiken
1stratigrafin och fynden
1stratigrafisk
1stratigrafiska förhållanden, anläggningstyp
1stratigrafiska förhållanden, fynd
1tegelformat
1topografi, stratigrafi, keramik
5typologi
2typologi, C14
1typologi, historiska kartor
1ugnskonstruktionen (?)
1Yxfragment