logo

Carlotta - the museum database

PERNAMPersonnamn - Myntherre

CountValue
1Albrekt av Mecklenburg (1338/1340-1412)
1Antonius Pius (86-161)
2Augustus
2Carl XI
2Christian V
1Erik av Pommern (1382-1459)
2Erik Klipping (1249-1286)
5Estridsen, Sven (1020-1076)
2Etelred II
2Frans Josef I
1Fredrik August I (1750-1827)
13Fredrik I (Danmark) (1471-1533)
1Fredrik I av Sverige (1676-1751)
3Gustaf II Adolf
1Gustav I
1Hammarsköld, Carl Wilhelm (1807-1860)
28Hans
5Hardeknut (1018-1042)
2Karl XII (1682-1718)
1Knut den helige
1Knut Långe (-1234)
2Knut VI av Danmark (1163-1202)
27Kristian I
15Kristian II
4Kristian III
1Kristian IV
11Kristofer av Bayern
2Kristofer I av Danmark (1219-1259)
2Magnus den gode (1024-1047)
1Niels (-1134)
4Norby, Sören (1470-1530)
2Oluf Hunger (-1095)
1Oskar II (1829-1907)
1Peter I (Serbien)
1Sunesen, Andreas (1161-1228)
1Ulf Fase
1Ulrika Eleonora d.y.
1Valdemar II (Segraren) av Danmark