logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTKommentarsstatus

CountValue
1besvarad
1Besvarad och granskad
1Besvarad och granskad.
91Besvarad via mejl
501Ej granskad
1Ej granskad.
6Glöm ej att lägga in kommentar
1Granska
117Granskad
1Granskad, ej kommenterad
6Granskad, föranleder inget svar
3Granskad, ingen åtgärd
1Granskad, lämnas obesvarad
2Granskad occh besvarad på mejl
547Granskad och besvarad
1Granskad och besvarad
58Granskad och besvarad.
2Granskad och besvarad.
2Granskad och besvarad på mejl
4Granskad och besvarad per epost
1Granskad och besvarad per e-post
1Granskad och besvarad via epost
1Granskad och besvarad via e-post
1Granskad och lämnas obesvarad
1Granskad och skickad till Lina.
12Granskad och skickad vidare
25Granskad och skickad vidare.
4Granskad och spärrad
1Granska och besvarad
1Granskat och besvarat via epost
12Granskat och svarat