logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
anmerkningar
arkivska städas bort
Arkivhandling, referens tillHänvisning till arkiv eller arkivmaterial. Anges i de fall objektet ges ytterligare beskrivning i t ex proveniensdokument. Skrivexempel: Malmö Museers arkiv, proveniensdokument MM 000001. (Magnus Waldeborn)
atkomst
Beskrivning
BildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
Creative Commons - url
Dateringsgrund
Dokumentation
Dokumentationsmaterial
Dödsorsak
eulan
Fotodokumentation
Fyndmaterial
FärgObjektets färg enligt NCS eller annat system. Även subjektiva färgnamn. (Ur Insams termkatalog)
Förekommer som
FörlagaKänd förlaga till ett konstverk. (Ur Insams termkatalog)
FörvärvsomständigheterAnger om förvärvet är köp, gåva, deposition eller annan typ av förvärv. (Ur Insams termkatalog)
Geografisk precision
HistorikObjektets proveniens alt. personhistorik.
Huvudliggare
Inramning eller monteringUppgifter om hur ett konstverk är monterat. (Ur Insams termkatalog)
inventering
Katalog
Kommentar
Kommentar - Anläggningstyp
Kommentar - Copyright
Kommentarsstatus
Kommentarstext
kon
KällorArkiv-, litteratur- och andra källreferenser/MWN
Källor - http
Källor, Kulturarvsdata - samma
Källor, URI - sammaLänk till auktoritet/uri som är samma som (t.ex. från en personpost till samma person i kulturarvsdata/wikidata/viaf/kulturnav).
Källor, Viaf - samma
Källor, Wikidata - samma
Källor, Wikipedia - beskrivning av
Litteratur, referens tillHänvisning till litteratur där det specifika objektet eller ämnet representeras. Skrivregel: Isberg, A. U., Malmö stads krönika, s. 465. (Magnus Waldeborn)
Mönster
Nummer/UpplagaEtt grafiskt blads nummer och upplagans storlek eller andra nummersigneringar inom t ex konsthantverk. (Ur Insams termkatalog)
oklar_art
OmfångRedovisar objektets omfång genom att ange antalet fysiska enheter (sidtalsuppg., opaginerade sviter, planschblad, annonsblad m m). KRS
Patentnummer
preparattyp
PublikationAnvänds om objektet avbildats i katalog eller publikation. - Carlottagruppens dataelementkatalog. MWN
rapport jaSka städas
rapport nej
rapportserienummerska städas bort
Sammanhör med
Serienummer
Signering, påskrift, stämplingTexttolkning av inskription eller liknande som inte är ägarmärkning eller tillverkarsignatur på objektet. (Ur Insams termkatalog).
Spärrat objekt
Tekniska uppgifter
Text i dokument
Tillhör samling
UtsagaAnvänds vid utsaga eller påstående om objekt/MWN
Utställande avdelning
Utställningsbildnummer
Utställningstyp
ValörNominellt värde för bland annat mynt, sedlar och obligationer/MWN
Yta - Total
Yta - Undersökt
Yta - Ungefärlig