logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkeologisk periodT ex neolitikum, romersk järnålder o s v. (MWN)
Årtal - Upphovsrätt t o m
Datum - Fotodatum Fr o m
Datum - Fotodatum T o m
Datum - JournalDatum för anteckning i naturhistoriska avdelningens journaler/MWN
fynddag
fynddatum
fyndmånad
Månad - Månadens föremålMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta
Månad - Månadens fotografiMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då fotografiet visas som "Månadens fotografi" i webCarlotta
prep
publiceradska städas bort
Stilhistorisk period
Tid - ÄgandeTermen tid kan innehålla år eller datum. Termen kan också användas för intervallvärde; ex 1853-1963. (MWN)
Tid - AnvändningTermen tid kan innehålla år eller datum. Termen kan också användas för intervallvärde; ex 1854-1963. (MWN)
Tid - Död
Tid - DokumentationBeskriver vilken tidpunkt ett dokumentationsprojekt påbörjas och avslutas./MWN
Tid - FödelseAnge födelseår eller födelsedatum.
Tid - Företagets grundande
Tid - Företagets upphörande
Tid - Förvärv i fält
Tid - Förvärv till museetTermen tid kan innehålla år eller datum. Termen kan också vara intervallvärde; ex 1953-1954. (MWN)
Tid - FotograferingKan vara intervallvärde (Dataelementkatalogen) (MWN)
Tid - Fyndår
Tid - Inventering i fält
Tid - Levnad
Tid - Prägling
Tid - TillverkningTermen tid kan innehålla år eller datum. Här finns också möjlighet att ange intervallvärde. (MWN)
Tid - UtställningBeskriver tid då utställningen visats på Malmö Museer (Malmö Museum). Intervallvärde.
Tid - Verksamhet
Tid - Verksamhetsslut
Tid - Verksamhetsstart
Tidsstämpel för kommentar
Tidsuppgifter
Undersökningsår
Utgivningsår