logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Alternativt namn
Art enl. Biometri
AvregistreringHär anges vilken åtgärd som givit anledning till avregistreringen. Endast värdena "återlämnad deposition" och "deaccederat föremål" skall registreras. Med deaccederat föremål menas gallrat eller stulet.
BildnamnUnikt identifierande namn på digital bild
Bildnamn, tumnagelUnikt identifierande namn på tumnagelbild
Bildnamn, zoombildUnikt identifierande namn på zoombild
CC-licens - Bild
common_name
Copyright
EfternamnEfternamn
familj (däggdjur)
Fartygsnamn
FöretagsnamnAnvänds för alla juridiska personer; företag, institutioner, föreningar o s v (Carlottas dataelementkatalog). MWN
FörnamnFörnamn
Händelse - Avbildad
Institution
Kvalitet
Kön
Licensnamn
Modell - Avbildad
Modell- eller artikelnamnUnikt namn på ett objekt eller objektserie, t ex i en möbelkatalog. (Ur Insams termkatalog). Skillnaden mellan Modellnamn och Varumärke: Amazon är ett modellnamn medan Volvo är varumärket.
ModellnamnUnikt namn på ett objekt eller objektserie, t ex i en möbelkatalog. (Ur Insams termkatalog). Skillnaden mellan Modellnamn och Varumärke: Amazon är ett modellnamn medan Volvo är varumärket.
MotivDataelementet Motiv skall inte användas.
MotivordMotivord används för alla bilder: foton, tavlor, bonader, tallrikar m m. Hit förs även årstider och tid på dygnet. (Carlottaelement) Bildens motiv – det som illustrationen föreställer – beskrivs. Nivån på beskrivningen skall vara det som bilden visuellt föreställer utan djupare tolkning.
Musikgrupp
Namn
nation
NummerbeteckningUtgivarens alfabetiska och/eller numeriska symbol sådan den återfinns på objektet.
Objekt - Avbildad
OCM ämnesordHär avses de slag- eller sökord som återfinns i OCM (Outline of Cultural materials)./MWN
ordning (däggdjur)
ordning (fåglar)
ProjektnamnHär skrivs namnet på projektet in. Projektstegens nummer skrivs i toleransfältet.
Rapporttitel
SakordBenämning på föremålet, använt av brukaren eller inlämnaren, attributerat till objektet av museets personal eller belagt i någon form av auktoritet. (Ur Insams termkatalog)
Sakord - Lokal benämningAnvänds vid språkliga, dialektala benämningar och slanguttryck. MWN
Sakord - Snävare term
Sakord, snävare termSnävare term (t ex enl thesaurus). (Ur Insams termkatalog)
Sakord, typbeteckningBeteckning på en tillverkningsserie inom ett företag, t ex bilmodeller. (Ur Insams termkatalog)
SamlingsnamnNamn på den samling där objektet ingår eller tidigare ingått. (Ur Insams termkatalog)
southern_africa
SpråkAnvänds för att ange språk/skrifttecken.
Svenska ämnesord (SAO)Med Svenska ämnesord menas i detta sammanhang ämnesord som biblioteken använder för att beskriva innehållet i en bok, tidskrift eller artikel, det vill säga vad den handlar om. Även geografiska begrepp och namn på personer och institutioner kan förekomma som ämnesord. Skall vara auktoriserade, dvs hämtade från Svenska ämnesord. MWN
svenskt_artnamn
Svenskt namn
Svenskt namn - Art
Svenskt namn - Ordning
systematisk_enhet
Tesaurus för grafiskt material (TGM)Tesaurus för grafiskt material (TGM) innehåller cirka 650 termer för form och genrer, framställningssätt och tekniker. De är avsedda att användas vid indexering av bildmaterial. TGM är en översättning av Library of Congress tesaurus Thesaurus for Graphic Materials II. Tesaurusen är hierarkiskt ordnad med de semantiska relationerna mellan termerna angivna. (KB) (MWN)
Testes - Biometri
Titel - Personens
UtställningTerm för att knyta objekt till web-utställningar
Utställningsnamn
Valuta
VarumärkeSkillnaden mellan Modellnamn och Varumärke: Amazon är ett modellnamn medan Volvo är varumärket.
Verkets titelUnikt namn på det dokumenterade exemplaret, konstverket, boken eller dylikt. (Ur Insams termkatalog)
vetensk_namn (fåglar)
vetenskaplig_synonym
vetenskapligt_namn
vetenskapligt_namn (evertebrat)
Vetenskapligt namn - ArtDen latinska benämningen på artnamnet.
Vetenskapligt namn - Ordning
Vetenskapligt namn (däggdjur)
Visat namnIdentifierande (unikt) namn på personen (även juridisk person)
Värde, Tidigare samlingarVärde i plocklistan Tidigare samlingar
Värde: familj (däggdjur)
Värde: ordning (däggdjur)
Värde: ordning (fåglar)
Värde: vetenskapligt_namn (däggdjur)
Värde: vetenskapligt_namn (fåglar)
Yrke