logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
acc_nr
acc_nr - Föreställer
acc_nr - Föreställer, (avex)
acc_nr - Föreställer, (mamex)
acc_nr - Föreställer, (mamsu)
accessionsnummer, fejkat
Arkivnummer
Arkivnummer ATA IN/UT
ArtaccessionsnummerArtens löpnummer, ex gråsparv 3 i samlingen svenska fåglar.
DelobjektnummerNummer på delobjektet
Delobjektnummer - FöreställerAnger vilket delobjekt bilden föreställer
Delobjektnummer - Kommenterar
Diarienummer
Digitalt media - Föreställer
Digitalt media-id
Dokument - Föreställer
Dokumentation - FöreställerAnger vilken dokumentation fotografiet föreställer.
dokument-id
epost, kommentator
Identiskt motivAnvänds då motivet reproducerats på olika sätt och fått olika inventarienummer/undernummer.
InventarienummerNummer på objektet
Inventarienummer - Beskriver
Inventarienummer - FöreställerAnger vilket objekt bilden föreställer
Inventarienummer - Kommenterar
Inventarienummer, annat
Inventarienummer, arkeologi
Inventarienummer, arkeologi - Föreställer
Inventarienummer, delfotoIdentifierande (unikt) nummer på delfotografi
Inventarienummer, delfoto - FöreställerAnger vilket delfotografi bilden föreställer
Inventarienummer, delfoto - Kommentarer
Inventarienummer, fotoIdentifierande (unikt) nummer på fotografi
Inventarienummer, foto - FöreställerAnger vilket fotografi bilden föreställer
Inventarienummer, foto - Kommenterar
Inventarienummer, registrerade fynd
Inventarienummer, tidigare
IP-adress, kommentator
k_m_os
Negativnummer
Originalbildnummer
Repro-/dup-/negativnummer
SamlingsnummerNummer på samlingen
Samlingsnummer - FöreställerAnger vilken samling bilden föreställer
Sammanhör med
Utställning - FöreställerAnger vilken utställning fotografiet föreställer.