logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
AntalAntal kan vara antal par, antal anläggningar etc. Lägg informationen i toleransen.