logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
provins
X-koordinatGäller Rikets nät. För Malmös lokala använd "X-koordinat, lokala"
X-koordinat - Malmös lokala nät
Y-koordinatGäller Rikets nät. För Malmös lokala använd "Y-koordinat, lokala"
Y-koordinat - Malmös lokala nät