logo

Carlotta - the museum database

bild

MTM 1976.129 :: apparat

Object description
Handvevad apparat för beckning av tråd för skotillverkning. Består av en rulle för tråd och nedanför en beckbehållare med uppvärmningsanordning under.
  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.