logo

Carlotta - the museum database

bild

MM 030466 :: änterbila

Object description

Änterbila. För svenska flottan. Skaft av svarvat trä.

Stämpel på yxbladet avritad på katalogkort. Stämpel på nacken:

(Flottans kasseringsstämpel), avritad på katalogkort.

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.