logo

Carlotta - the museum database

bild

MM 053345 :: stadga, förordning, kungörelse

Object description

Tryckt skrift, 8 sidor. Förordning utfärdad av Kungl. Maj:t. 6 juli 1720. Undertecknad av Friedrich (kung Fredrik I). Innehåll: Om värvning.

Tryckt uti Det Kongl. Tryckeriet hos Joh. Henr. Werner, Directeur öfver alla Tryckerien i Riket.

Titel: Kongl. Maj:tz Förnyade Stadga Och Förordning, Angående Wärfningar, samt huru och hwarest de derwid förefallande twister och klagomål skola uptagas och afgiöras. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren den 17. augusti, 1726.

  • Data elements
Inventarienummer
MM 053345
Sakord
stadga; förordning; kungörelse
Samlingskod, tidigare
manuskript- och dokumentsamling; bok
Klassifikation OCM
203; 701
Svenska ämnesord (SAO)
Militärväsen; Soldater
Fria ämnesord
Värvning
Material
papper
Teknik
tryckning
Bredd
15,5 cm
Höjd
20 cm
Omfång
[8] s.
Personnamn - Tillverkning
Fredrik I av Sverige (1676-1751)
Förekommer som
avbildning, tillverkning
Förnamn
Fredrik
Land
Sverige, Hessen
Ort
Stockholm
Tid - Födelse
1676
Tid - Död
1751
Titel - Personens
Konung av Sverige, Lantgreve av Hessen
Werner, Johan Heinrich
Förekommer som
tillverkning
Efternamn
Werner
Förnamn
Johan Heinrich
Yrke
boktryckare
Företagsnamn - Tryckeri
Kungliga Tryckeriet
Land - Tillverkning
Sverige
Ort - Tillverkning
Stockholm
Tid - Tillverkning
1726
Verkets titel
Stadga Och Förordning, Angående Wärfningar...
Tid - Förvärv till museet
1957 [ca.]
Förvärvsomständigheter
okända
Litteratur, referens till
Svenska män och kvinnor, band 8, sid. 272-273, ang. J. H. Werner.
Beskrivning

Tryckt skrift, 8 sidor. Förordning utfärdad av Kungl. Maj:t. 6 juli 1720. Undertecknad av Friedrich (kung Fredrik I). Innehåll: Om värvning.

Tryckt uti Det Kongl. Tryckeriet hos Joh. Henr. Werner, Directeur öfver alla Tryckerien i Riket.

Titel: Kongl. Maj:tz Förnyade Stadga Och Förordning, Angående Wärfningar, samt huru och hwarest de derwid förefallande twister och klagomål skola uptagas och afgiöras. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren den 17. augusti, 1726.

CC-licens - Bild
Erkännande [cc by]
Copyright
Skannat material / Malmö Museer
Belongs to Samling
MM :: Malmö Museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.