logo

Carlotta - the museum database

MM 002952:020 :: judiciell handling

Object description

Handskrift, 1 blad, fragment av lacksigill med initialerna: A.P.

Pappret bär vattenmärke med heraldisk symbol i form av en krönt grip.

Text:

Wij Epth:ne Haginn Perssen ij Ramsaase, Anders Drucken, Niels Thorssen/

Ibid, Lauritz Perssen, Niels Benntssen, Anders Bösse Ibid, Niels

Jepissen/Ibid, Pers Anderssen ij Hörydtt, kienndis oc for alle

witterligt giöre/Mett Thette wort opne breff att aar xi 1577 onsdagen

then/25 Junii wij Indginge paa Fersherittz thing Epther som wij till-

foren wore openethe paa for:ne thing Aff Erlig [lackfläck;troligen; oc

w]elformunsthig/Mand Anders Perssen ij Bierijdtt Saghörer till for:ne

thing Epther/Som Erlig oc welbiurdig Mand Erick Rossen krandz till

Glijmminghe/hans fuldmij[nd]ig Knud Jacop fogitt paa for:ne Glÿmminge

hand/paa for:ne sin hosbonndis wegnw Beuilgett haffuer Att for:ne

Fersheritz/Thing Till att Grandske paa Enn Bröde som Erlig

och/welbiurdig mand Christoph Erickssen till Löffuistaa haffuer/laditt

hugitt oc lagt ijmellum Esperijd oc Löffuistaa, Tha/haffue wij samme

Bröde grandskitt oc forfarritt oc Epth the/Mercke som oss waar foruist

att were Rette skell mercke och/Epth the Breffue som for:ne welbiurdig

Erick Rossen krandz/haffuer laditt lest for oss then S...d the Staar wid

mactt/Tha findis Samme Bröde halff Tredsens thuffue oc flere

fauffne/long, oc huis Skouff som er hugenn till samme Bröde er/oc huggen

paa samme grund som Brödenn liger paa oc waar/for:ne welbiurdig

Christoph Erickssen lougligenn Steffnedtt/oc kallit Thill thenne

grandskning mett Truid Schredere ij Löffuista/oc Niels Laurittssen Ibid

Att saa wdij sandhed grandskitt oc/forfarritt Er oc for Rett grandskning

aff Sagtt som nu/for:uit Staar kierligenn tilbede wij for:ne Anders

Perssen wor/Thing saghörer om sit Signete Th under Tröckend datum/vt

supra

[Rester av två lacksigill]

[Samtida text på baksidan:]

Christoph Erickssen

Dömptt thend förste dag

Augustij Aar 79

  • Data elements
Inventarienummer
MM 002952:020
Sakord
judiciell handling
Sakord, snävare term
tingsprotokoll
Samlingskod, tidigare
manuskript- och dokumentsamling
Klassifikation OCM
695
Klassifikation Saglig Registrant
D 3a
Material
papper; sigillack
Teknik
handskrift
Bredd
21,5 cm
Höjd
32,5 cm
Personnamn - Tillverkning
Färs häradsting
Förekommer som
tillverkning
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Härad
Färs härad
Land - Tillverkning
Sverige
Län - Tillverkning
Malmöhus
Härad - Tillverkning
Färs
Tid - Tillverkning
1577
Personnamn - Användning
Morman, Christoffer Eriksen
Förekommer som
användning
Efternamn
Morman
Förnamn
Christoffer Eriksen
Landskap
Skåne
Ort
Lövestad, Äsperöd
Land - Användning
Sverige
Län - Användning
Kristianstads
Socken - Användning
Tranås sn
Ort - Användning
Äsperöd gods
Personnamn - Förvärvat från
Witthoff, Nils Anton
Förekommer som
förvärvat från
Litteratur, referens till
Lindberg, Otto, Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917, s. 136.
Efternamn
Witthoff
Förnamn
Nils Anton
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Tid - Födelse
1821-06-24
Tid - Död
1904-04-11
Titel - Personens
kronofogde
Tid - Förvärv till museet
1904-10-05
Förvärvsomständigheter
gåva
Beskrivning

Handskrift, 1 blad, fragment av lacksigill med initialerna: A.P.

Pappret bär vattenmärke med heraldisk symbol i form av en krönt grip.

Text:

Wij Epth:ne Haginn Perssen ij Ramsaase, Anders Drucken, Niels Thorssen/

Ibid, Lauritz Perssen, Niels Benntssen, Anders Bösse Ibid, Niels

Jepissen/Ibid, Pers Anderssen ij Hörydtt, kienndis oc for alle

witterligt giöre/Mett Thette wort opne breff att aar xi 1577 onsdagen

then/25 Junii wij Indginge paa Fersherittz thing Epther som wij till-

foren wore openethe paa for:ne thing Aff Erlig [lackfläck;troligen; oc

w]elformunsthig/Mand Anders Perssen ij Bierijdtt Saghörer till for:ne

thing Epther/Som Erlig oc welbiurdig Mand Erick Rossen krandz till

Glijmminghe/hans fuldmij[nd]ig Knud Jacop fogitt paa for:ne Glÿmminge

hand/paa for:ne sin hosbonndis wegnw Beuilgett haffuer Att for:ne

Fersheritz/Thing Till att Grandske paa Enn Bröde som Erlig

och/welbiurdig mand Christoph Erickssen till Löffuistaa haffuer/laditt

hugitt oc lagt ijmellum Esperijd oc Löffuistaa, Tha/haffue wij samme

Bröde grandskitt oc forfarritt oc Epth the/Mercke som oss waar foruist

att were Rette skell mercke och/Epth the Breffue som for:ne welbiurdig

Erick Rossen krandz/haffuer laditt lest for oss then S...d the Staar wid

mactt/Tha findis Samme Bröde halff Tredsens thuffue oc flere

fauffne/long, oc huis Skouff som er hugenn till samme Bröde er/oc huggen

paa samme grund som Brödenn liger paa oc waar/for:ne welbiurdig

Christoph Erickssen lougligenn Steffnedtt/oc kallit Thill thenne

grandskning mett Truid Schredere ij Löffuista/oc Niels Laurittssen Ibid

Att saa wdij sandhed grandskitt oc/forfarritt Er oc for Rett grandskning

aff Sagtt som nu/for:uit Staar kierligenn tilbede wij for:ne Anders

Perssen wor/Thing saghörer om sit Signete Th under Tröckend datum/vt

supra

[Rester av två lacksigill]

[Samtida text på baksidan:]

Christoph Erickssen

Dömptt thend förste dag

Augustij Aar 79

CC-licens - Bild
Erkännande [cc by]
Copyright
Skannat material / Malmö Museer
Belongs to Samling
MM 002952 :: Nils Witthoffs samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.