logo

Carlotta - the museum database

MM 002952:010 :: judiciell handling

Object description

Handskrift, 4 sidor.

* B Avskrift från år 1655 av handskrift daterad år 1549.

Text:

Copia

Wi efterskrefne Hans Pedersön landstings skrifwer I Skaane

som den dag sad I Dommere Sted, Stiig Pors Höfwitz-

Mandt paa Lunde gaard, Claus Wrne till Beltebierg

och Domproust I Lund, Jacob Sparre till Swaneholm

Wi giöre alle witterligt med dette Wort obne breff, att

aar efter Guds bÿrd MDXLIX Sögne Landsting efter Pin-

dits dag her i Lund paa Skaaninge Landsting, War skicket

for oss och for flere gode Maend som den dag landsting

sögte, Erlig och Welbÿrdig Mand Knud Sparre till

Klogerup och tilltalede hederlige Mand hr Mester

Peder Erber Cantor i Lund, om sin gaardh liggendis

I Esperöd I Tranes sogen som Aage Pedersön nu

paaboer och eskede hwad adtkom forne: M: Peder Erber

haffde paa samme gaard; Der till swarede forne: M.

Peder och sagde, at samme gaard I Esperödh som

hand nu i sin Werde hafde, hafwer ligget till Capittel

och Lunde Domkircke meere end hundrede Aar, och er

Capittels Godts och icke Vicarij eller Alter Godts, och

frambar en dom som War udgifen her af Lunde Lands-

ting, lÿdende, at hand hafde Weret her inden Landsting

iij samfellde ting nogen tiidh tillforn, och bödet lag

[---sida 2]

paa lagehefft paa samme Gaardh I Esperödh, War forfunden

at dommeren at giöre sin lag paa lagehefft, om nogen Wilde

tale hannem der om Widere till paa samme Gaardh, och gafwe

de dennem om for:ne gaardh begge Parter for oss I Rette;

Da effterdj at M: Peder Erber hafwer Gaarden I sin Werde

och Domkircken hafwer hafft hannem saa lang tiidh I

sin rolige hefft, och hafwer lagen och Kongl: Maÿts: Reces

medh sig, och er der öfwer funden aff Landsdommeren att

giöre sin lag paa lagehefft, da nÿter hand sin dom, och

kommer till sin lag, och hwo som siden hans dom straffe

Will, da steffne hand Dommeren ind for Kongl: Maÿt:

och Dannemarkes Riges Raad; Till Widnisbÿrdh

tröcke Wi wore Signeter neden forre dette Wort obne bref.

Datum anno, loco, die ut supra.

L.S L.S L.S L.S

[---sida 4]

angående nöds

Object description

mål

och Pinan:

[överstruket]

Copia af M: Peder

Erbers dom om sin Gaard

I Esperödh

Lest paa Aastederne for

de 12 Ollinger den

3. Novembr: 1630.

Lest paa Skaaninge Lands-

ting Löfwerdagen den 20

Novembr: 1630.

Lest paa Skaaninge Lands-

ting Onsdagen d 25.

Aprilis Ao: 1655.

  • Data elements
Inventarienummer
MM 002952:010
Sakord
judiciell handling
Sakord, snävare term
tingsprotokoll
Samlingskod, tidigare
manuskript- och dokumentsamling
Klassifikation OCM
423
Klassifikation Saglig Registrant
D 3a
Material
papper
Teknik
handskrift
Bredd
20,5 cm
Höjd
32,5 cm
Personnamn - Tillverkning
Skåne landsting
Förekommer som
tillverkning
Land - Tillverkning
Sverige
Län - Tillverkning
Malmöhus
Ort - Tillverkning
Lund
Tid - Tillverkning
1549 [*se beskrivning]
Personnamn - Användning
Morman, Christoffer (-1659)
Förekommer som
användning
Efternamn
Morman
Förnamn
Christoffer
Landskap
Skåne
Tid - Död
1659
Land - Användning
Sverige
Län - Användning
Kristianstads
Socken - Användning
Tranås sn
Ort - Användning
Äsperöd gods
Tid - Användning
1654 [efter]
Personnamn - Förvärvat från
Witthoff, Nils Anton
Förekommer som
förvärvat från
Litteratur, referens till
Lindberg, Otto, Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917, s. 136.
Efternamn
Witthoff
Förnamn
Nils Anton
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Tid - Födelse
1821-06-24
Tid - Död
1904-04-11
Titel - Personens
kronofogde
Tid - Förvärv till museet
1904-10-05
Förvärvsomständigheter
gåva
Beskrivning

Handskrift, 4 sidor.

* B Avskrift från år 1655 av handskrift daterad år 1549.

Text:

Copia

Wi efterskrefne Hans Pedersön landstings skrifwer I Skaane

som den dag sad I Dommere Sted, Stiig Pors Höfwitz-

Mandt paa Lunde gaard, Claus Wrne till Beltebierg

och Domproust I Lund, Jacob Sparre till Swaneholm

Wi giöre alle witterligt med dette Wort obne breff, att

aar efter Guds bÿrd MDXLIX Sögne Landsting efter Pin-

dits dag her i Lund paa Skaaninge Landsting, War skicket

for oss och for flere gode Maend som den dag landsting

sögte, Erlig och Welbÿrdig Mand Knud Sparre till

Klogerup och tilltalede hederlige Mand hr Mester

Peder Erber Cantor i Lund, om sin gaardh liggendis

I Esperöd I Tranes sogen som Aage Pedersön nu

paaboer och eskede hwad adtkom forne: M: Peder Erber

haffde paa samme gaard; Der till swarede forne: M.

Peder och sagde, at samme gaard I Esperödh som

hand nu i sin Werde hafde, hafwer ligget till Capittel

och Lunde Domkircke meere end hundrede Aar, och er

Capittels Godts och icke Vicarij eller Alter Godts, och

frambar en dom som War udgifen her af Lunde Lands-

ting, lÿdende, at hand hafde Weret her inden Landsting

iij samfellde ting nogen tiidh tillforn, och bödet lag

[---sida 2]

paa lagehefft paa samme Gaardh I Esperödh, War forfunden

at dommeren at giöre sin lag paa lagehefft, om nogen Wilde

tale hannem der om Widere till paa samme Gaardh, och gafwe

de dennem om for:ne gaardh begge Parter for oss I Rette;

Da effterdj at M: Peder Erber hafwer Gaarden I sin Werde

och Domkircken hafwer hafft hannem saa lang tiidh I

sin rolige hefft, och hafwer lagen och Kongl: Maÿts: Reces

medh sig, och er der öfwer funden aff Landsdommeren att

giöre sin lag paa lagehefft, da nÿter hand sin dom, och

kommer till sin lag, och hwo som siden hans dom straffe

Will, da steffne hand Dommeren ind for Kongl: Maÿt:

och Dannemarkes Riges Raad; Till Widnisbÿrdh

tröcke Wi wore Signeter neden forre dette Wort obne bref.

Datum anno, loco, die ut supra.

L.S L.S L.S L.S

[---sida 4]

angående nöds

;

mål

och Pinan:

[överstruket]

Copia af M: Peder

Erbers dom om sin Gaard

I Esperödh

Lest paa Aastederne for

de 12 Ollinger den

3. Novembr: 1630.

Lest paa Skaaninge Lands-

ting Löfwerdagen den 20

Novembr: 1630.

Lest paa Skaaninge Lands-

ting Onsdagen d 25.

Aprilis Ao: 1655.

CC-licens - Bild
Erkännande [cc by]
Copyright
Skannat material / Malmö Museer
Belongs to Samling
MM 002952 :: Nils Witthoffs samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.