logo

Carlotta - the museum database

bild

MM 062945:061375:026 :: byggnader, brösarp, bänk, kyrkbänk, dopfunt, dopfuntar, bänkar, interiör, ravlunda kyrka, kyrka, kyrkor, byggnad, ravlunda, interiörer, kyrkinteriör, kyrkinteriörer, kyrkbänkar

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.