logo

Carlotta - the museum database

MM 031976 :: judiciell handling, utslag, domstolsutslag

Object description
Domstolsutslag daterat Malmö den 12 maj 1870 rörande skuldebrev.
  • Data elements
Inventarienummer
MM 031976
Sakord
judiciell handling; utslag; domstolsutslag
Samlingskod, tidigare
manuskript- och dokumentsamling
Klassifikation OCM
212; 692; 426
Fria ämnesord
skuldebrev
Material
papper
Teknik
handskrift; tryckning
Personnamn - Tillverkning
Troil, Gustaf Samuel von (1804-1880)
Förekommer som
användning, avbildad
Litteratur, referens till
Sveriges och Norges stats-kalender för år 1869, [Bihang : utdrag ur Norges statskalender], utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigste förordnande af Dess Wetenskaps-Akademi, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1868 s. 524
Efternamn
von Troil
Förnamn
Samuel , Gustaf
Land
Sverige
Landskap
Södermanland, Uppland
Län
Upplands län, Södermanlands län
Ort
Stockholm
Yrke
militär, politiker, jurist
Tid - Födelse
1804-05-07
Tid - Död
1880-11-03
Titel - Personens
landshövding, överstelöjtnant, riksdagsman, ålderman
Källor
Sveriges Riddarskaps och Adels kalender år 1865, utgiven av Gabriel Anrep
Land - Tillverkning
Sverige
Tid - Tillverkning
1870-05-12
Tid - Förvärv till museet
1940
Förvärvsomständigheter
Vindsröjning
Arkivhandling, referens till
Malmö Museers verksamhetsarkiv/proveniensdokument MM 60256 [person- och släktupplysningar, förteckning över dokumentsamlingen]
Beskrivning
Domstolsutslag daterat Malmö den 12 maj 1870 rörande skuldebrev.
CC-licens - Bild
Erkännande [cc by]
Copyright
Skannat material / Malmö Museer
Belongs to Samling
MM :: Malmö Museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.