logo

Carlotta - the museum database

bild

SKM 001427 :: plansch, skolplansch

Object description

Al och asp (plansch 24, text på baksidan). Al 1. Bladbärande gren med kottar, 2. Blommande gren, 3. Hängefjäll, 4. Hanblomma, 5.Frukt, 6. Kvävesamlande svampgyttring på roten. Asp 7. Blad- och fruktbärande gren, 8. Hanhänge, 9. Honblomma med hängefjäll, 10. Hanblomma, 11. Honblomma, 12. Frukt

Med snöre och hängare

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.