logo

Carlotta - the museum database

bild

AHM 001997_512_003A :: Porträtt i doktorshatt

Object description
Grappaakademien existerade i c:a 10 år från 1992. Medlemmar var förutom Gunilla Lagerbielke, ordförande i Bildkonstnärsfonden. Nisse Johansson, Kanslichef på Konstnärsnämnden. Sune Nordgren, Direktör på IASPIS. Fotografen Sten Didrik Bellander och ÅH. okt. 1997
  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.