logo

Carlotta - the museum database

bild

MHM 004572 :: ring

Object description

Från "African curios shop". Ringen ingick i ett köp av fyra ringar, MHM

4572, 4573, 4574, och 4575, som tillsammans kostade 325 kr den 12/6

1974.

Ringen är inte sluten utan bildas av en till form och tjocklek ganska

oregelbunden bronsrulle. Bronsrullen (tråden) har en diameter av ungefär

5 mm, som ringlar sig i två och ett halvt varv runt en cirkel av 8 cm i

diameter. Färgen är grågrön.

*E. DF.

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.