logo

Carlotta - the museum database

SKM 008244 :: plansch, skolplansch

Object description

Elektromagnet. Hängare.

Ritad av: Achille Rossi.

Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.

Text på baksidan:

4. Elektromagnet.

Elektromagneten är ett av isolerad lindning, magnetspolen, omgivet järnstycke, vilket blir magnetiskt, då en elektrisk ström ledes genom spolen och upphör att vara det, då strömmen brytes. Om man håller högra handen i strömmens riktning med insidan vänd mot järnkärnan befinner sig elektromagnetens nordända åt tummens sida!

Bild 1. Järnstav av mjukt järn med en spiralformigt lindad ledningstråd, vars ändar anslutits till en strömkälla. Härigenom blir järnstaven magnetisk och förmår fasthålla smärre föremål av järn, såsom spik, nycklar m. m.

Bild 2. Elektromagnet, bestående av en U-formig järnkärna med en lindning uppdelad på 2 spolar, samt ett järnstycke, ankaret, som fasthålles vid polerna, då ström genomflyter spolarna. Större kraftverkan än hos anordningen i Bild 1.

Bild 3. Elektromagnetens användning i en ringklocka. Vid tryckning på strömbrytarknappen går ström genom kretsen och ankaret drages mot magneten, varvid kläppen, fästad på ankaret slår på klockan. Då strömmen, som ledes genom den å ankaret fästade fjädern, härigenom brytes vid ställskruven, faller ankaret tillbaka mot denna av fjäderkraften; kontakt uppstår och förloppet förnyas. Klockan ringer.

Bild 4. Stor elektromagnetisk kran för transport av järnföremål såsom malm, balkar, plåt m. m.

Bild 5. Telegraf med luft- och jordledning kopplad för sändning och mottagning från båda stationerna. (Strömmen alstras i detta fall genom seriekopplade element). Vid nyckelns nedtryckande (se vänstra bilden) slutes strömmen, varefter dem passerar genom luftledningen till mottagningsapparatens magnetspolar. Härvid påverkas ett, medelst en hävarm å ankaret fästat ritstift, vilket trycktes mot en i rörelse varande pappersremsa, varvid de olika telegraftecknen upptecknas. Tecknen, som enligt morsealfabetet bestå av punkter och streck, uppstå genom olika långa nedtryckningar av nyckeln. Strömmen återvänder genom jordlagren, som äro ledande, till sändarstationen. Förloppet upprepas analogt vid sändning från högra stationen till den vänstra.

Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.

  • Data elements
Inventarienummer
SKM 008244
Sakord
plansch; skolplansch
Antal
1
Samlingskod, tidigare
malmö skolmuseum
Klassifikation OCM
872
Svenska ämnesord (SAO)
Undervisningsväsen; Utbildning; Undervisningsmateriel; Läromedel; Fysik; Teknik
LCSH
Teaching - Aids and devices
Motivord
elektromagnet; elektromagnetism; magnet; elektricitet; magnetspole; spole; kran; lyftkran; ledning; ringklocka; telegraf
Mått, annat
92x63 cm
Personnamn - Konstnär
Rossi, Achille [förlaga]
Förekommer som
konstnär
Verkets titel
Pl. 4. Elektromagnet
Företagsnamn - Förmedlare eller återförsäljare
Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz AB, Stockholm
Förekommer som
förmedlare, tillverkning
Land
Sverige
Ort
Stockholm
Gunnar Saietz, Stockholm
Förekommer som
förmedlare, tillverkning
Land
Sverige
Ort
Stockholm
Beskrivning

Elektromagnet. Hängare.

Ritad av: Achille Rossi.

Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.

Text på baksidan:

4. Elektromagnet.

Elektromagneten är ett av isolerad lindning, magnetspolen, omgivet järnstycke, vilket blir magnetiskt, då en elektrisk ström ledes genom spolen och upphör att vara det, då strömmen brytes. Om man håller högra handen i strömmens riktning med insidan vänd mot järnkärnan befinner sig elektromagnetens nordända åt tummens sida!

Bild 1. Järnstav av mjukt järn med en spiralformigt lindad ledningstråd, vars ändar anslutits till en strömkälla. Härigenom blir järnstaven magnetisk och förmår fasthålla smärre föremål av järn, såsom spik, nycklar m. m.

Bild 2. Elektromagnet, bestående av en U-formig järnkärna med en lindning uppdelad på 2 spolar, samt ett järnstycke, ankaret, som fasthålles vid polerna, då ström genomflyter spolarna. Större kraftverkan än hos anordningen i Bild 1.

Bild 3. Elektromagnetens användning i en ringklocka. Vid tryckning på strömbrytarknappen går ström genom kretsen och ankaret drages mot magneten, varvid kläppen, fästad på ankaret slår på klockan. Då strömmen, som ledes genom den å ankaret fästade fjädern, härigenom brytes vid ställskruven, faller ankaret tillbaka mot denna av fjäderkraften; kontakt uppstår och förloppet förnyas. Klockan ringer.

Bild 4. Stor elektromagnetisk kran för transport av järnföremål såsom malm, balkar, plåt m. m.

Bild 5. Telegraf med luft- och jordledning kopplad för sändning och mottagning från båda stationerna. (Strömmen alstras i detta fall genom seriekopplade element). Vid nyckelns nedtryckande (se vänstra bilden) slutes strömmen, varefter dem passerar genom luftledningen till mottagningsapparatens magnetspolar. Härvid påverkas ett, medelst en hävarm å ankaret fästat ritstift, vilket trycktes mot en i rörelse varande pappersremsa, varvid de olika telegraftecknen upptecknas. Tecknen, som enligt morsealfabetet bestå av punkter och streck, uppstå genom olika långa nedtryckningar av nyckeln. Strömmen återvänder genom jordlagren, som äro ledande, till sändarstationen. Förloppet upprepas analogt vid sändning från högra stationen till den vänstra.

Svenska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz, A.-B.

CC-licens - Bild
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar [cc by-nc-nd]
Tillhör samling
Malmö Skolmuseum
Copyright
Foto: © Ola Myrin / Malmö Museer
Belongs to Samling
Avlång låda

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.