logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMTitel - Personens

CountValue
1Achiator
1adelsdam
1adelsman
21adjunkt
5adjutant
21advokat
1advokatsfiskal
1affärsföreståndare
6affärsinnehavare
6affärsman
3agent
5agronom
40akademiledamot
1akademiräntmästare
1akademisekreterare
2aktris
3aktuarie
1akvarietekniker
1allmän åklagare
28amanuens
1amanuens, löjtnant
1amassadör
1amatörfotograf
1amatörfysiker
9ambassadör
1ameralitetskommissarie
17amiral
1amiralgeneral
2amiralinna
1amiralitetsmedicus
1amtsrichter
1andre fartygsinspektör
1Anonym
4antikhandlare
4antikvariatbokhandlare
1antikvariatsägare
4antikvarie
5antikvitetsbokhandlare
5antikvitetshandlare
1apologist
57apotekare
6apotekselev
3apoteksföreståndare
1apoteksinnehavare
3arbetare
1arbetarhustru
1Arbetsbyrån
1arbetsförman
1arbetsinrättningsdirektör
5arbetskarl
1ark.
1arkeolog
1arkiater
73arkitekt
1arkitektstuderande
3arkivarie
1arkivråd
1arméchef
2arméofficer
28arrendator
1artillerist
16artist
1Artpublishers
2arvprins
12assessor
4assistent
1assistent i nykterhetsnämden
2assuransdirektör
2assuranstjänsteman
1atensk statsman
1attaché
10auditör
1auktionskommissarie
2auktionsnotarie
3auskultant
1avbildad
5avdelningschef
1avsynare