logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMTitel - Personens

CountValue
1Achiator
1adelsdam
1adelsman
21adjunkt
5adjutant
22advokat
1advokatsfiskal
1affärsföreståndare
7affärsinnehavare
7affärsman
3agent
1agenturinnehavare
7agronom
40akademiledamot
1akademiräntmästare
1akademisekreterare
1aktiebolagsbokhållare
2aktris
3aktuarie
1akvarietekniker
1allmän åklagare
28amanuens
1amanuens, löjtnant
1amassadör
1amatörfotograf
1amatörfysiker
9ambassadör
1ameralitetskommissarie
17amiral
1amiralgeneral
2amiralinna
1amiralitetsmedicus
1amtsrichter
1andre fartygsinspektör
1ankefru
1Anonym
1ansjovisfabrikör
4antikhandlare
4antikvariatbokhandlare
1antikvariatsägare
4antikvarie
5antikvitetsbokhandlare
5antikvitetshandlare
1apologist
59apotekare
1apoteksbiträde
6apotekselev
4apoteksföreståndare
1apoteksinnehavare
4arbetare
1arbetarhustru
1Arbetsbyrån
1arbetsförman
1arbetsinrättningsdirektör
5arbetskarl
1ark.
1arkeolog
1arkiater
74arkitekt
1arkitektstuderande
3arkivarie
1arkivråd
1arméchef
2arméofficer
30arrendator
1artillerikonstapel
7artillerist
16artist
1Artpublishers
2arvprins
12assessor
4assistent
1assistent i nykterhetsnämden
2assuransdirektör
2assuranstjänsteman
1atensk statsman
1attaché
11auditör
1auktionskommissarie
2auktionsnotarie
3auskultant
1Autodidakt
1avbildad
5avdelningschef
1avdelningsdirektör
1avsynare