logo

Carlotta - the museum database

PERTXTPersontext - Brukare

CountValue
1Åberg, Gustav, ingenjör
1Andersson, Ida, fröken
1Andersson, Johannes
7Callmer, Werna, och Stina, flickorna
1Carltoft, Brita
4Civilförsvaret, Malmö
1Fruktaffären
1Gardehusarreg:tet
1Garde Husar Reg:tet
1Gertel, Susanne
4Göta Livgarde
1Gustavsson, G A, fanjunkare, Livgardet till häst
1Håkansson, fru
2Hansson, Olof
1Hjelmgren, Signe
1Hohenlohe, Stephanie enl uppgift till giv.
3Hovrättsjurist
10Infanteriet
1infanteriet, 3. Bataillon 2. Compagni
2Ingenjörstrupperna
1Jeppson, Elna
1Johansson, Gustaf, herr
1Johansson, Gustav
6Johansson, J., hästslakteri
2Johnsson, J., hästslakteri
1K. Västgöta kavallerireg:te, livkompaniet nr 83
6Karl Johan skolan, Limhamn
1Karlsborgs Art. reg.
6Kavalleriet, officer
1Kronprinsens husarregemente K7, manskap
1Kronprinsens husarregemente K7?
1Kruse, Maria frk, givarinnans moster
1K Skånska dragonreg:tet, 7:e skvadronen
1K Skånska dragonreg:tet, 9:e skvadronen
9Kungl. Smålands husarregemente
1Kungl Göta artillerireg:te
5Kungliga flottan
1Kungliga södra Dragonregementet K6
1Kungl Västgöta infanterireg:te, I 6
1Landstormen, I 22
1Livdragoner
1Livgardet
1Livreg:tets Dragonkår, officer
7Luftvärnet
1Luftwaffe, Tyskland
1Lund/Jonsson,Herta, fru, Tucaman, Argentina
1Lundbergs Conditori
3Lund-Jonsson, Hertha, fru
2Lundvall, Hanna, missionär
1Madsen, Viktor, järnvägstjänsteman
1Malmö Ångkök
1Malmö Ridhus
1Maria Möller född 1858 död 1941, arbetade som telegrafist i Malmö. Hon var dotter till godsägare Ulrik Mörner död 1862 i Käpplunda i Östergötland. Ulrik Mörner var gift med Edla Karolina Sofia Enander född 1827 död 1904.
1Matthiasson, Anna, fröken
1Mörner, A., löjtnant
1Nilsson, Anna, sömmerska
1Nilsson, Estrid
1Nilsson, Jöns
1Nilsson (Schmidt), Berit
4Ohlsson, Bertil, köpman *
1Ohlsson, Ellen
2Olsdotter, Anna, fröken
5Olsson, Anny
1Olsson, Emmy, fru
1Olsson, Harald, Malmö
6Olsson, Hulda
1Olsson, N., Vattenfabrik
1Persson, Axel
2Persson, Hedda
2Petersson, Mats, Lindberg, Hans
1PF*
1Polisen
13Positionsartilleriet
2Positionsartilleriet m fl
1Reymersholms Taffel-sås
1Ridande artilleriet
1S:t Petri Sjukhus
1Saluhallen
1Samuelson, Eugeni, fru, Westerby Kneipbaden
1Sandgren, August och Ellen
1Savolax lätta infanterireg:te
1Savolax lätta infanteriregemente
2Schmidt, Sophie
1Silow, Lilly
1Sjöström, G. A., landsfiskal
14Skåning, Anna Christina
1Skånska Dragonregementet
1Skånska husarreg:tet, u off, manskap
4Skånska luftvärnsregemente
2Skarpskyttarna
1Skarpskytteföreningarna
1Slangerup-Malmberg, Birgit, har tillhört givaren (f. 1920) och hennes syster (f.
1Slangerups begravningsbyrå
1Smålands artilleri
1Smålands husarregemente
1Smedberg, Eva
1Smiths, Salomon familj
1Sörensson, Lisbeth f. 1943
1SS D Wiking III Standarte Sturm VI
1Stensen, Carl Friderich (1761)
6Strövelstorp skola
2Strövelstorps skola
1Svensdotter, Elisabeth, f. 1853-09-22, giv:s mor
22Warnholz *
1Wendes Artilleriregemente
1Westergård, Sara
1Zetterström, B. T.