logo

Carlotta - the museum database

PERTXTPersontext - Författare

CountValue
2A. Andréasson
1A. Andréasson, K. Brink, C. Hadevik, K. Hammarstrand Dehman, S. Hydén & U. Sandén
1A. Andréasson, U. Sandén
2A. Brusling
1A. Brusling, M. Streiffert
1A. Brusling & M. Streijffert
1A. Brusling & M Streijffert
37A. Carlberg-Kriig
1A. Högberg (två delar, varav en flintregistrering)
1A. Liljenquist, Byggn. Fackskolan
1A. Nilsson
1A. Nilsson (FU)
2A. Nilsson & A. Onsten-Molander (publ.)
10A. Reisnert
1A. Reisnert, C Ödman
1A. Reisnert, M Erwö, T. Romberg, J André (ark)
1A. Reisnert, M Erwö (ark), E Dalman (ark)
2A. Reisnert m fl
1A. Rosberg
1A. Rosberg, & E. Lindhé (publ)
1A. Rosberg & P. Sarnäs
7A. Thörn
1A.Thörn; E. Rudebeck
1A. Thörn (FU), B-Å. Samuelsson (SU)
1A. Wihlborg
2A. Wihlborg (B 36), UV Syd rapport
2A. Wihlborg (RAÄ Rapport 1975 B2)
1A-B. Engh
4A-B. Falk
1A-B Falk
2Anders Högberg
1Anders Högberg, Eva Lindhé
2Anders Reisnert
2Anette Gruber
3Anette Sarnäs
2Anette Sarnäs & Tony Engström
1Anna Andréasson, Ulf Sandén & Fredrik Grehn
1Anna Andreasson m. fl.
1Anna Andreasson Ulf Sandén
1Anna Brusling & Martin Streijffert
1Anna Carlberg-Kriig & Therese Nilsson
1Anna Onsten-Molander & Petter Linde
1Ann-Britt Falk, Dag Forssblad, Ann-Britt Falk, Dag Forssblad Lars Jönsson & Jenny Persson
1Ann Britt Falk Therese Ohlsson
1Anne Carlie
1ark G. Rudelius
1ATA 3077/44; B. Ambrosiani, 1967; E. Wahlöö 1968
1A Thörn