logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkivhandling, referens tillHänvisning till arkiv eller arkivmaterial. Anges i de fall objektet ges ytterligare beskrivning i t ex proveniensdokument. Skrivexempel: Malmö Museers arkiv, proveniensdokument MM 000001. (Magnus Waldeborn)
Beskrivning
BildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
Creative Commons - url
FärgObjektets färg enligt NCS eller annat system. Även subjektiva färgnamn. (Ur Insams termkatalog)
FörlagaKänd förlaga till ett konstverk. (Ur Insams termkatalog)
FörvärvsomständigheterAnger om förvärvet är köp, gåva, deposition eller annan typ av förvärv. (Ur Insams termkatalog)
HistorikObjektets proveniens alt. personhistorik.
Huvudliggare
Inramning eller monteringUppgifter om hur ett konstverk är monterat. (Ur Insams termkatalog)
Källor, Kulturnav
Kommentar - Copyright
Kommentarsstatus
Kommentarstext
kon
Litteratur, referens tillHänvisning till litteratur där det specifika objektet eller ämnet representeras. Skrivregel: Isberg, A. U., Malmö stads krönika, s. 465. (Magnus Waldeborn)
Mönster
Nummer/UpplagaEtt grafiskt blads nummer och upplagans storlek eller andra nummersigneringar inom t ex konsthantverk. (Ur Insams termkatalog)
oklar_art
OmfångRedovisar objektets omfång genom att ange antalet fysiska enheter (sidtalsuppg., opaginerade sviter, planschblad, annonsblad m m). KRS
Patentnummer
preparattyp
PublikationAnvänds om objektet avbildats i katalog eller publikation. - Carlottagruppens dataelementkatalog. MWN
Sammanhör med
Serienummer
Signering, påskrift, stämplingTexttolkning av inskription eller liknande som inte är ägarmärkning eller tillverkarsignatur på objektet. (Ur Insams termkatalog).
Spärrat objekt
Tekniska uppgifter
Text i dokument
Tillhör samling