logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
artkod
artnr
Fria ämnesord
Klassifikation MM
Klassifikation OCMÄmnesklassifikation enligt Outline of Cultural Materials. (Insams termkatalog).
Klassifikation OWC
Klassifikation Saglig RegistrantKlassifikation av objektet enligt den danska "Saglig registrant for kulturhistoriske museer" (den gröne registrant), Dansk Folkemuseum.
Klassifikation SNIKlassifikation av objektet enligt "Svensk standard för Näringsgrensindelning" (SNI). Anges för alla objekt, personer, verksamheter mm. (Insams termkatalog).
kon
kortnr
LCSH
Licens
MotivkategoriMotivkategorier för ett objekt enl Carlottagruppens lista. Kan användas för konst men även i fall då en avbildning finns på ett annat objekt. (Ur Insams termkatalog)
nummer
preparat
SABSvenska folkbibliotekens klassifikationssystem.
Samlingskod, tidigareKod för den samling där objektet tidigare ingått, enligt Stadsmuseets manual till Sak-Finn (1991-03-14).