logo

Carlotta - the museum database

defining image

Från antikens olympiska höjder till dagens malmöstjärnor… Idrottsmuseet i Malmö

Malmö idrottsmuseum skildrar idrottens och idrottsrörelsens utveckling från förhistoria fram till idag. Museets samlingar består av cirka 10 000 föremål och omkring 60 000 fotografier. Här finns material som berättar om människor som ägnat sina liv åt idrotten - människor som är eller har varit aktiva idrottare, ledare eller publik. Samlingarna innehåller redskap, kläder, priser, planscher, böcker och mycket mer.

The database currently contains...

Objekt:
5 505.
Fotografiska bilder:
41 234.
Mediaposter:
494.
Fotografiska avbildningar:
30 124.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...